Comparteix:

La UPC al THE Impact Rankings, 2023

A partir de l’edició 2023, la UPC ha programat la seva participació, anual i variable, en una selecció dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En aquesta edició, els objectius seleccionats han estat: l'ODS 3, Salut i Benestar, l'ODS 7 Energia neta i assequible, l'ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures, l'ODS 13 Acció climàtica, l'ODS 16 Pau, Justícia i institucions sòlides i l'ODS 17, Aliances pels objectius, que és obligatori.

Entre aquests, els tres Objectius en què la UPC ha obtingut millors resultats a la present edició i que, per tant, s'han tingut en compte en el càlcul de la classificació global, juntament amb l'obligatori ODS17 Aliances pels Objectius, són: l'ODS7 Energia neta i assequible, l'ODS7 Acció climàtia i l'ODS16 Pau, Justícia i Institucions sòlides.

Es pot consultar el detall de puntuacions i posicions de la UPC seguint aquest enllaç.