Per la dimensió i el contingut dels nostres projectes, tant nacionals com europeus, som capdavanters en l'activitat de recerca.

Som membres actius de la xarxa Cluster, que agrupa les millors universitats tecnològiques europees. 

Col·laborem amb institucions  i empreses nacionals i internacionals, a les quals prestem serveis, oferim projectes i donem solucions. Posem a disposició del teixit productiu unes infraestructures tecnològiques de primer nivell, dirigides per professionals de talent  amb una elevada formació.

Valoritzem i transferim els resultats de la recerca i de la innovació. Fomentem la cultura emprenedora de les persones, la creació d'empreses de base tecnològica i la participació activa en xarxes científiques.

 

  Recerca

Pàgina actualitzada pel Servei de Comunicació

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech