Entitats vinculades de recerca

Les entitats vinculades de recerca són entitats amb personalitat jurídica pròpia, promogudes per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), en els òrgans de govern de les quals participa. Habitualment ubicades als campus de la UPC, el personal docent i investigador de la Universitat hi pot desenvolupar part de la seva tasca acadèmica i, en algunes, els directius poden ser personal propi de la UPC.

 

Laboratoris, serveis i altres

Amunt
Contacte Seu Electrònica Perfil de Contractant
© UPC. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech