In Memoriam: Gabriel Ferraté

Líder visionari de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech
...

Gabriel Ferraté i Pascual

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya del 1972 al 1976, deixant el càrrec quan fou nomenat director general d'universitats i investigació i més tard director general de política científica. Tornà a ser elegit rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) del 1978 al 1994.


Més informació

La UPC lamenta la pèrdua del rector Gabriel Ferraté, enginyer industrial i perit agrícola, catedràtic d'automàtica, rector d’aquesta Universitat del 1972 al 1976 i del 1978 al 1994, que va ser fundador i rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) del 1995 al 2005.

Reus, 1932 – Barcelona, 2024 

Gabriel Ferraté va ser rector de la Universitat Politècnica de Barcelona de 1972 a 1976 i de la ja anomenada Universitat Politècnica de Catalunya de 1978 a 1994.  Gabriel Ferraté va ser un visionari. Pioner de la introducció de la robòtica i la informàtica a Catalunya, va ser l’artífex que va convertir un conjunt d’escoles d’enginyeria i arquitectura en una universitat moderna. Juntament amb el seu equip, va dissenyar l’estructura bàsica de la nostra universitat que ha permès que avui la UPC ocupi  una posició de referència en l’àmbit de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia. 

No només va contribuir a definir el sistema universitari i de recerca de Catalunya, sinó que posteriorment va fundar la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), una universitat online des de l’inici, amb la qual va saber interpretar les tendències modernes en l’ensenyament superior. Líder d’equips, deixa un llegat inesborrable a la UPC i al país. 

El rector Ferraté ha estat, per sobre de tot, una persona estimada per la nostra comunitat, un referent i una font d’inspiració per a tothom.


Aquest llibre de condol està obert per a tots els qui desitgin expressar el seu sentiment i compartir records. La seva influència mai s'oblidarà, i les vostres paraules seran una eterna recordança del seu llegat perdurable.