Vés al contingut (premeu Retorn)

Projecte RIMA

El projecte RIMA (Recerca i Innovació en Metodologies d’Aprenentatge) neix amb la doble voluntat de donar una major visibilitat a la innovació docent que ja s’està desenvolupant i de potenciar la participació del professorat en activitats d’innovació i recerca educativa.

La voluntat institucional és que aquests grups:

 • Afavoreixin la participació i la implicació de la comunitat acadèmica, especialment de la UPC però oberts a la resta d’institucions
 • Tinguin voluntat d’articular projectes que permetin avançar la universitat en el camí de la millora i la innovació docent.
 • S’orientin a la consecució de resultats que puguin ser difosos i tenir impacte en la nostra comunitat
 • Difonguin les seves actuacions i comparteixin les seves experiències
 • Estiguin disposats a participar de la formació, la informació i l’assessorament de la nostra comunitat
 • Procurin ser referents en el seu camp d’actuació


Quin suport està previst que l’ICE pugui donar als grups que es creïn?

 • Cobertura institucional, es a dir, poder presentar-se en els diferents fòrums que es consideri oportú com un grup vinculat a l’ICE de la UPC.
 • Coordinació acadèmica, l’ICE ha nomenat un coordinador acadèmic del projecte amb la finalitat d’impulsar el seu desplegament i potenciar la creació de grups d’interès
 • Suport tècnic, cada grup d’interès té assignat un responsable de programa de l’ICE per tal d’afavorir una bona comunicació i acompanyament des de l’ICE envers les tasques que els grups desenvolupin
 • Visibilitat: A través de diferents mecanismes, entre ells la plataforma RIMA, l’ICE donarà difusió als grups, a les seves activitats i als seus resultats.
 • Encàrrecs de col·laboració: L’ICE serà una via preferent per tal d’atendre les necessitats de col·laboració acadèmica que li són necessàries en el marc de la seva actuació: impartir formació, proporcionar assessorament, actuar com a expert en un àmbit específic, elaborar materials i recursos de suport a la innovació i millora docents...
 • Suport tecnològic: Amb la finalitat d’afavorir la dinamització, la comunicació, la col·laboració i la visibilitat dels membres dels grups i entre els grups
 • Suport logístic: En la mesura que sigui possible, les instal·lacions i els equips de l’ICE estaran a disposició dels grups. L’ICE també col·laborarà en els aspectes més logístics vinculats a les activitats dels grups pels quals sigui requerit (suport a l’organització d’actes, difusió d’activitats,...)
 • Suport econòmic: Tot i que els grups d’interès han de tenir una voluntat d’autofinançament, l’ICE té previst un pressupost per a contingències específiques dels grups i per al funcionament general del projecte.