Vés al contingut (premeu Retorn)

Finalitat del grup

logo

Generar un grup de treball multidisciplinari dins de la UPC amb el suport explícit de l’ICE i de l’EPSC, especialitzat en la metodologia d’avaluació del portafoli de l’estudiant, i que dediqui també part de l’atenció al portafoli del del professor.

El grup s'anomenarà inicialment GtPoE (Grup de treball en el Portafoli de l’Estudiant). Tot i que la dinàmica del grup està centrada en les experiències del professorat de la UPC, també d'admetran membres i col·laboracions de profesors d'altres uniersitats.


Aquest primer any, pretenem:


a) Recollir les experiències sobre el tema del portafoli per analitzar què s’està fent tant a la nostra universitat com a nivell internacional, per:

  • proposar un seguit d’actuacions que han de conduir a dissenyar procediments i mètodes (manual de bones pràctiques de portafoli) per tal que el professorat de la universitat posi en marxa d’una forma senzilla la tècnica d’avaluació per portafolis en les assignatures.

 

b) A partir de l'experiència inicial, es preten:

  • impulsar experiències de portafoli a les asignatures impartides pels membres del grup
  • publicitar a través de conferències, jornades i congressos l'activitat del grup pel que fa a aquesta tècnica d’avaluació, que, d'altra banda és perfectament adaptada a l’EEES.
  • contribuir a l'impuls del portafoli en estudis d'enginyeria, la qual cosa ha de revertir en la millora del rendiment acadèmic i el desenvolupament de les habilitats transversals dels nostres estudiants.


El grup compta amb el suport inicial d’una ajuda MQD2007.