Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa

Programa provisional


A la Jornada d'Innovació Docent cada grup disposarà d'un espai concret per presentar les diferents propostes de participació. La informació específica de cada grup concret estarà disponible dintre de l'apartat de cada grup d'aquest web i serà accesible des del programa general.

Dijous 1 de juliol de 2010

HORAGRUPOAULA
16.00h a 19.00h GRAPA - Grup d'Avaluació de la Pràctica Acadèmica Aulari 1, AULA 102
16.00h a 17.30h GReDiQ - Recursos per a la didàctica de la Química Aulari 1, AULA 103
17.30h a 19.00h GRECO - GRup d'investigació en Competències  -
GRAPAU - Grup d'interès en l'Aprenentatge Autònom
Aulari 1, AULA 103

 

Divendres 2 de juliol de 2010

HORAGRUPOAULA
09.00h a 14.00h GIAC - Grup d'Interès Aprenentatge Cooperatiu Aulari 1, AULA 101
09.00h a 10.30h GIQUAL - Grup d’interès “Qualitat a l’Aula” Aulari 1, AULA 102
10.30h a 11.00h Pausa-cafè  
11.00h a 12.30h GidMAT - Grupo de Innovación docente en MATERIALES Aulari 1, AULA 102
12.30h a 14.00h GtPOE - Portafoli de l'estudiant Aulari 1, AULA 102
11.00h a 14.00h GiLABViR - Grup d'Interès Laboratoris Virtuals i Remots Aulari 1, AULA 103

 

Programa específic

 
GidMAT: divendres 2 de juliol de 2010 d'11.00h a 12.30h
HORAGRUPAULA
11.00h a 12.30h GidMAT - Grupo de Innovación docente en MATERIALES Aulari 1, AULA 102

Comunicacions orals

Ordretítol
1 Técnica de puzzle como herramienta para la preparación de práctica de laboratorio
2 Materiales multimedia en la asignatura cerámicas
3 Organización de una plataforma del conocimiento para el área ciencia de los materiales e ingeniería metalúrgica en la universidad de Cádiz
4 Un vídeo vale más que mil imágenes...

Comunicacions pòster

títol
Tècnica de grups d’experts aplicat a l’assignatura de materials.
Transformació d’uns apunts tradicionals en un web hipertextual d’acústica

 

GiLabVIR:divendres 2 de juliol de 2010, d'11.00h a 14.00h
HORAGRUPAULA
11.00h a 14.00h GiLABViR - Grup d'Interès Laboratoris Virtuals i Remots Aulari 1, AULA 103

Comunicacions orals

Ordretítol
1 LEARN-SQL: una eina per a la reslització de pràctiques de bases de dades
2 Requeriments per la integració de laboratoris virtuals i remotes en plataformes d'e-learning
3 Laboratori remot de proteccions elèctriques
4 JLAB – laboratorio virtual de comunicaciones para moodle
5 Activitat d’aprenentatge dissenyada mitjançant un laboratori virtual
6 JAplicació per a la gestió de laboratoris remots basats en panells remots de LABVIEW
7 New DSP based development platform for solar inverters and wind power generation
GiQUAL:divendres 2 de juliol de 2010, de 09.00h a 10.30h
HORAGRUPAULA
09.00h a 10.30h GIQUAL - Grup d’interès “Qualitat a l’Aula” Aulari 1, AULA 102

Comunicacions orals

Ordretítol
1 El sistema de gestión de la calidad en una asignatura y su relación con los procesos de acreditación
2 La gestión de la calidad en la docencia de materiales
3 Elaboración del plan de mejora en una asignatura de programación

 

GRAPA: dijous 1 de juliol de 2010 a la tarda 16-19h
HORAGRUPAULA
16.00h a 19.00h GRAPA - Grup d'Avaluació de la Pràctica Acadèmica Aulari 1, AULA 102

Comunicacions orals

Ordretítol
1 Algunas consideraciones sobre la evaluación continua en el ámbito del derecho
2 Buenas prácticas en evaluación del aprendizaje universitario: experiencias de profesores innovadores

Comunicacions pòster

títol
El puzle como ejemplo de buena práctica en evaluación
El trabajo en grupo como “buena práctica” de evaluación continua en gap
Experiències de millora en la pràctica docent dins del marc de l’enginyeria química: avaluació continuada
Evaluar la competencia de comunicación oral en primer curso de ingeniería
Propuesta de herramientas objetivas de evaluación de asignaturas experimentales de ingeniería química
Percepción del estudiante de la unir en una experiencia de e-learning sincrónico a través de tv digital
L’avaluació de la carpeta de laboratori en una assignatura de segon curs d’enginyeria tècnica de telecomunicació
Investigación sobre la influencia de la metodología cooperativa con autoevaluación sobre la calidad docente
Coavaluacio de competències genèriques – una experiència d’aplicació a estudis d’enginyeria industrial i enginyeria aeronàutica
Avaluació basada en el portafoli electrònic de l’estudiant en assignatures de l’àrea de sistemes digitals de l’EPSC
Evaluación continuada, mejora continua del aprendizaje

 

GRAPAU-GRECO: dijous 1 de juliol de 2010, de 17.30 a 19.00h
HORAGRUPAULA
17.30h a 19.00h GRECO - GRup d'investigació en Competències  -
GRAPAU - Grup d'interès en l'Aprenentatge Autònom
Aulari 1, AULA 103

Comunicacions orals 

Ordretítol
1 Com avaluar i millorar les exposicions orals dels estudiants
2 Reuniones mediante videoconferencias para potenciar la competencia transversal en aprendizaje basado en problemas (ABP)
3 Entorn virtual d’aprenentatge autònom
4 Nuevas actividades docentes para las clases de problemas
5 Redacció de fitxes interactives

 

GREDIQ: dijous 1 de juliol de 2010, de 16.00h a 17.30h
HORAGRUPAULA
16.00h a 17.30h GReDiQ - Recursos per a la didàctica de la Química Aulari 1, AULA 103

Comunicacions orals

Ordretítol
1 Taula rodona: la química a batxillerat i a la universitat
2 La química a batxillerat i a la universitat: quins són els principals canvis de la químca de batxillerat i quines estratègies poden millorar el seu aprenentatge?
3 La química a batxillerat i a la universitat: la química de primer als estudis de grau en la EET
4 La química a batxillerat i a la universitat: les arrels del problema i propostes de millora
5 La química a batxillerat i a la universitat: materials d'ús comú

 

GtPOE: divendres 2 de juliol de 2010, de 12.30h a 14.00h
HORAGRUPAULA
12.30h a 14.00h GtPOE - Portafoli de l'estudiant Aulari 1, AULA 102

Comunicacions orals

Ordretítol
1 El portafoli de l’ estudiant en l'àmbit de l'optometria
2 Creació i gestió de material docent orientat a l’aprenentatge actiu mitjançant wiris quizzes i la seva aplicació a l’ensenyament de circuits elèctrics
3 Eportfolio, una eina per avaluar les competencies dels estudiants a la universitat