Vés al contingut (premeu Retorn)

Com incorporar-se

Què s'ha lliurar per tal d'afegir-se a GILDA?
Ser-hi membre de GILDA tindrà diferents implicacions i graus de participació, segons la disponibilitat de cadascú: des de rebre els bolletins informatius (amb noticies sobre "call for papers" per a congressos de recerca educativa i de revistes, enllaços a articles i documents sobre innovació docent, la convocatòria de cursos de formació específics i les novetats sobre les activitats de GILDA), fins a una participació més activa a dintre d'un o varis subgrups de treball i recerca creats fins ara.

Ser membre de GILDA tindrà diferents implicacions i graus de participació, segons la disponibilitat de cadascú:

Com a MEMBRE, aquesta participació passarà per rebre els butlletins informatius de GILDA, amb notícies sobre "call for papers" per a congressos de recerca educativa i de revistes, enllaços a articles i documents sobre innovació docent, la convocatòria de cursos de formació específics i les novetats sobre les activitats de GILDA. Per incorporar-se en aquest modalitat de MEMBRE caldrà:

    • Presentar un Portafoli Docent del Professor amb: articles sobre innovació docent, programa d'assignatures, filosofia docent, evidències i plans de futur.

Com a MEMBRE ACTIU, la participació estarà vinculada a les activitats generades a dintre d'un o varis dels grups de treball i recerca creats fins ara. Per tal d'incorporar-se en aquesta modalitat a GILDA,
caldrà complir els següents punts:
  1. Incorporar-se a un o varis grups de treball i recerca presentant una carta indicant els motius i mèrits pels qual es vol sumar a GILDA.
  2. Caldrà presentar un Pla d’accions per al subgrup on es vol adscriure: descripció de les accions a emprendre, viabilitat, implantació, avaluació, resultats i comunicació prevista de l'acció.
  3. Presentar un Portafoli Docent del Professor amb: articles sobre innovació docent, programa d'assignatures, filosofia docent, evidències i pla de futur.
  4. Un cop presentada tota la documentació, s'obtindrà una avaluació del sol·licitant per part d’un membre del comitè científic de GILDA i un membre expert en la matèria del subgrup de treball i recerca al qual es vol afegir indicant si és o no acceptada la seva sol·licitud.