Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius

V – VALORS: La finalitat del grup VISCA, quant al vessant dels valors, és afavorir un treball multidisciplinari dins de l’àmbit acadèmic, amb el suport explícit de l’Institut de Ciències de l’Educació i el de la Càtedra UPC-ENDESA Red “Victoriano Muñoz Oms” de Valors Humans a l’Enginyeria, tot fomentant la presència de continguts i metodologies d’ensenyament–aprenentatge que considerin l’estudiantat de forma integral com a persones, com a ciutadans/es i com a futurs/es professionals de carreres tècniques. L’objectiu concret és estimular en tota la comunitat acadèmica una atenció als valors i un aflorament (o creixement) d’actituds adequades pel que fa als seus compromisos envers les persones i pel que fa a la seva tasca professional, no exempta de dedicació als altres. Aquest subgrup, format per persones de ben diverses disciplines, desenvolupa activitats pel que fa a qüestions de les seves àrees d’interès, de generació i difusió de documentació i altres recursos destinats a diversos estaments de la UPC, realització de jornades de debat, desenvolupament de projectes, participació en congressos i cooperació amb altres col•lectius afins.

I – IGUALTAT: L'objectiu d'aquest subgrup és conèixer les diferents formes de discriminació per raó de gènere i les causes que provoquen una menor representativitat de les dones en el món de la ciència i la tecnologia, de manera que es puguin dissenyar eines i propostes d’actuació que contribueixin a la igualtat d’oportunitats de les dones en la formació i en el mercat laboral, tant en l’accés com en la promoció, la retribució i en les condicions laborals, alhora que es pugui fomentar la sensibilitat i formació en matèria de gènere i discriminació, i que aquestes eines i metodologies es puguin aplicar a d’altres formes de discriminació de determinats col·lectius o per altres motius diferents del gènere (cultura, raça, religió, etc.).

S – SOSTENIBILITAT: La competència genèrica de "Sostenibilitat i compromís social" inclou la capacitat d’avaluar críticament els processos tècnics (actuals i futurs) des de les seves vessants ambiental i social, amb un coneixement tècnic i unes capacitats adequades no tan sols per operar en un futur sostenible, sinó per definir-lo i actuar-hi com a agents actius de canvi; i tot això tenint consciència dels impactes socials dels processos tècnics, considerant adequadament les condicions socials en la seva aplicació, analitzant i proposant alternatives quan aquelles fomentin la desigualtat, i amb el compromís d'assolir unes condicions de vida dignes per a tothom. En tant que la UPC s'ha compromès a formar titulats/des que integrin la sostenibilitat a la seva activitat professional i en el seu àmbit d'influència, cal que l’estudiantat, durant la seva formació, rebin prou coneixements com per esdevenir persones adaptables a situacions de problemàtica creixent, alhora que agents de canvi cap a models sostenibles.


C – COOPERACIÓ: El subgrup de Cooperació de VISCA contempla, com a objectiu principal, l’impuls de la cooperació en l’àmbit acadèmic, i compta amb la participació d’estudiantat, PAS i professorat, principalment de la UPC. Aquest subgrup treballa coordinadament amb el CCD (Centre de Cooperació per al Desenvolupament) i amb TxT (Tecnologia per Tothom), treballant en projectes finançats pel CCD i des de la participació activa en l’organització y realització de “La quinzena verda”, que es celebrarà per primera vegada al novembre de 2010, en substitució de les antigues “Jornades Reutilitza”, i que s’organitzaran conjuntament entre UPC, CCD, TxT, FIB i CITIES, amb l’objectiu de reutilitzar el màxim possible d’equips informàtics provinents del pla TIC, posant-los apunt i cedint-los a TxT per tal que gestioni la seva destinació a projectes de cooperació.

A – ACCESSIBILITAT: Des de la Càtedra d’Accessibilitat és vol promoure i coordinar projectes sobre accessibilitat liderats des de la UPC per al servei de la societat, com a eina-pont per apropar la capacitat investigadora i formativa de la UPC a les necessitats no resoltes del col·lectiu amb discapacitat i/o en situació de dependència, per facilitar que les persones, independentment de les seves capacitats, puguin accedir de forma autònoma, a qualsevol entorn, sigui arquitectònic, tecnològic o de coneixement.