Vés al contingut (premeu Retorn)

GRAPA - Grup d'Avaluació de la Pràctica Acadèmica

Publicacions
Publicacions docents del grup
A Course on Digital Electronics Based on Solving Design- Oriented Exercises by Means of a PBL Strategy
Autores JOSEP JORDANA and FRANCESC JOSEP ROBERT International Journal of Engineering Education Vol. 31, No. 1(B), pp. 238–247.(2015)
Analysis of assessment tools used in engineering degree programs.
Articulo publicado en la revista International journal of engineering education", 01 Octubre 2014, vol. 30, núm. 6, p. 1689-1696 http://www.ijee.ie/latestissues/Vol30-6B/17_ijee2944ns.pdf
Analysis of Assessment Tools of Engineering Degrees
Autores MARIA MARTINEZ,, NOELIA OLMEDO, BEATRIZ AMANTE, OSCAR FARRERONS,andANA CADENATO International Journal of Engineering Education, 2014 Vol. 30, No. 6(B), pp. 1689–169
Assessment tasks: center of the learning process
Procedia Social and Behavioral Sciences 46 (2012) 624-628. M. Martínez, B. Amante, A. Cadenato, I- Gallego.
Una propuesta de evaluación de competencias genéricas en grados de Ingeniería
Maria Martinez, Beatriz Amante, Ana Cadenato Rosa Rodriguez REDU-Revista de docencia Universitaria. Vol 11, 113-139 (2013)
Considerations about the relationship between the time dedicated by the students and the academic performance in a course on digital electronics. Jordana, J.; Robert, F. J.2013
Comunicación presentada en el International Technology, Education and Development Conference. INTED2013 Valencia: 2013
Competency assessment in engineering courses at the Universitat Politècnica de Catalunya in Spain.
M Martinez, B. Amante and A. Cadenato,World Transactions on Engineering and Technology Education 2012 WIETE Vol.10, No.1, pp 46-52. 2012
Applied Scientific Method in the Laboratory
Beatriz Amante, Maria Martinez, Ana Cadenato, Isabel Gallego y Nuria Salan. Internacional Journal Ingeniering Education, IJEE, 27(3), 559-570, 2011
"Evaluación Continua Aplicada a la Asignatura Componentes y Circuitos en su Adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)" Josep Jordana. Juliol 2009
En aquest treball es descriu l'avaluació contínua aplicada a l'assignatura Components i Circuits en la titulació Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de l'Escola Politècnica Superior de Castelldefels en el quadrimestre de tardor de 2006. S'estudia la relació existent entre el rendiment acadèmic aconseguit pels estudiants, la seva procedència i la seva nota d'accés a la universitat. Aquest treball demostra que existeix una clara correlació entre el rendiment acadèmic global de l'assignatura i la seva nota d'accés a la universitat. Aquesta avaluació contínua al costat de l'aplicació de metodologies d'aprenentatge actives ha permès que aproximadament un 50 % dels estudiants hagi superat l'assignatura.
Guia per a l'avaluació de competències en els laboratoris de ciències i tecnologia. Abril 2009
Autors i autores: Maria Rosario Martínez Martínez (coordinació i compilació, ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Ana María Cadenato Matía (ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Moisés Graells Sobré (EUETIB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Maria José Pérez Cabrera (ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya); Beatriz Amante García (ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya); Josep Jordana Barnils (EPSC de la Universitat Politècnica de Catalunya); Roser Gorchs Altarriba (EPSEM de la Universitat Politècnica de Catalunya); M. Núria Salán Ballesteros (ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya); M. Dolors Grau Vilalta (EPSEM de la Universitat Politècnica de Catalunya); Isabel Gallego Fernández (EPSC de la Universitat Politècnica de Catalunya); Cristina Periago Oliver (ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Esperanza Portet Cortés (ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya); Daniel Sainz García (Facultat de Química de la Universitat de Barcelona); Isabel Pérez Morales (Facultat de Química de la Universitat de Barcelona); M. Carmen González Azón (Facultat de Química de la Universitat de Barcelona); Xavier Bohigas Janoher (ETSEIB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Maria Albareda Sambola (ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya); Inés Algaba Joaquin (ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya); Mercè Raventós Santamaria (ESAB de la Universitat Politècnica de Catalunya); Daniel García Almiñana (ETSEIAT de la Universitat Politècnica de Catalunya); Jorge Juan Sánchez (EPSEM de la Universitat Politècnica de Catalunya); Antoni Pérez Poch (EUETIB de la Universitat Politècnica de Catalunya). Coordinació de la col·lecció: Sebastián Rodríguez Espinar i Anna Prades Nebot
"Procés d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura “Informàtica general” Per a Enginyeria" Silvia T. Acuña. Març 2009
Departament d'Enginyeria Informàtica. Escola Politècnica Superior. Universitat Autònoma de Madrid. Aquesta memòria aborda l'experiència sobre el procés d'aprenentatge cooperatiu desenvolupat en l'assignatura Informàtica General (IG) en Enginyeria Informàtica de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM). Aquesta experiència està inserida dintre d'un projecte de canvi docent del Pla de Formació Inicial del professorat de la UAM. Aquest projecte està centrat en l'estudiant i requereix la seva participació activa en tot el procés d'ensenyament-aprenentatge. El projecte de canvi docent desenvolupat s'ha conformat entorn de capacitats seleccionades per a IG i classificades en dues categories: capacitats intrapersonales i capacitats interpersonales. En la present memòria es descriu el disseny del programa de l'assignatura, les tècniques d'aprenentatge cooperatiu implementades, la càrrega de treball benvolguda i l'avaluació contínua aplicada als estudiants, així com els resultats del Qüestionari d'Incidències Crítiques i de rendiment de IG, que reflecteixen, respectivament, el grau de satisfacció dels estudiants amb l'assignatura i l'aprofitament acadèmic obtingut. Finalment, s'analitzen les percepcions dels estudiants sobre les estratègies constructives i destructives que adopten per a enfrontar-se als conflictes en el treball en equip en IG.
"L'avaluació en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior(EEES)" Ana Cadenato i Maria Martínez. Desembre 2008
Monogràfic d'avaluació creat per Ana Cadenato i Maria Martínez per a l'Institut de Ciències de l'Educació
"Adaptació al EEES de dues assignatures troncals de la titulació d'Enginyeria Industrial" Comunicació del XV CUIEET. Ana Cadenato i María Martínez (Juliol 2008, Valladolid)
15è Congrès Universitari d'Innovació Educativa en els Ensenyaments Tècnics (CUIEET) Escola Universitària Politècnica de Valladolid. 18, 19 i 20 de juliol de 2007
“Utilització de tècniques d’aprenentatge cooperatiu en la Diplomatura de Relacions Laborals: el Puzzle” Dr. Christian Serarols i Tarrés, Juan Rodrigo Rabetino Setembre 2007
Jornada Innovació Docent (IDES) – 20 de setembre 2007
"Introducció d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura troncal de fase selectiva, Química I, de la Titulació d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB (UPC)"María Martínez i Nuria Miralles (Juliol 2006, Barcelona)
VI Jornada d'aprenentatge cooperatiu (JAC-06).
"Introducció d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura troncal de fase selectiva, Química I, de la Titulació d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB (UPC)"[Comunicació] María Martínez i Nuria Miralles
"Introducció d'aprenentatge cooperatiu en l'assignatura troncal de fase selectiva, Química I, de la Titulació d'Enginyeria Industrial de l'ETSEIB (UPC)"[Presentació] María Martínez i Nuria Miralles
"Millora en l'avaluació d'assignatures experimentals de la titulació d'Enginyeria Química" Comunicació del XII Congrés Universitari d'Innovació Educativa en les Ensenyances Tècniques (CUIEET). María Martínez y Ana Cadenato. (2004, Barcelona)
Aportacions del grup
Referents a tècniques d'avaluació, tant d'assignatures com d'activitats
Àgueda Garcia: "Avaluació continuada: Portafoli electrònic en grup"
Ana Cadenato: "Avaluació final de tema (Puzle)"
Antonio Isalgue i José F. Domínguez: "Avaluació per carpeta i per “examen assaig”"
Antoni Pérez Poch
Antoni Pérez_Poch: "Les tècniques de l'Aprenentatge Cooperatiu millorant i consolidant la qualitat docent en l'assignatura "Telemàtica" de EUETIB "
Antoni Pérez: "Avaluació amb ESAT: Eina de Suport a l'Aprenentatge de Telemàtica"
Beatriz Amante: "Avaluació de projectes mitjançant treball en grup"
Carme Pretel i Lluís Batet: "Avaluació basada en treball cooperatiu i reforçada amb autoavaluació"