Vés al contingut (premeu Retorn)

GRECO - GRup d'investigació en Competències

Recursos
Material sobre competències genèriques
En aquest apartat trobareu algun material relatiu al desplegament d'activitats per a treballar competències genèriques a l'aula, i algunes activitats d'aprenentatge a les quals s'exerciten competències genèriques.
Assignatures i competències genèriques
En aquesta zona trobareu material que s'està utilitzant en assignatures d'ET i de grau en diverses titulacions de la UPC i que poden servir per a treure idees i elaborar material propi. Els documents de base que s'han seguit per a elaborar aquest material els podeu trobar a la zona de "Material genèric".
Electrònica de Potència - 2R5M per capítols - 200809PR
Electrònica de Potència - 2R5M void
Electrònica de Potència - Activitat Extra 1. Descripció
Electrònica de Potència - Activitat Extra 1. PPT
Electrònica de Potència - Exercici Cap 3_Flyback_CCM
Electrònica de Potència - Exercici Cap 3Flyback Guia de resolució
Electrònica de Potència - Exercicis (Realimentació)
Electrònica de Potència - Lliurament 2. Descripció Activitat
Electrònica de Potència - Lliurament 2. Plantilla
Electrònica de Potència - Portafoli. Continguts i avaluació
Electrònica de Potència - Portafoli. Pàgines genèriques
Electrònica de Potència - Portafoli. Rúbrica
MCCE - Prova escrita 1 (en grup)
MCCE - Prova escrita 3 (en grup)
SCT - Activitat S4. Rúbriques
SCT - Activitat S4. Visita EdePAE-Solar. Descripció
SCT - Lliurament 2. Climatització Aula S7
SCT - Lliurament 2_Rúbriques
Formulació operativa d'una competències genèriques
En aquest apartat trobareu la formulació operativa de la competència genèrica "Comunicació Eficaç Oral i Escrita" en el seu nivell 3. Els documents adjuntats (formulació i rúbriques) responen al requeriment de la direcció del centre per treballar l'esmentada competència genèrica en dues assignatures de dues titulacions de grau de la UPC.
(ElPot) Comp_CEOE_Formulació operativa
(ElPot) Comp_CEOE_Presentation Zen
(ElPot) Comp_CEOE_Rúbriques_V1.0
Material genèric
En aquesta zona trobareu material genèric que es pot utilitzar per a l'elaboració i planificació d'una assignatura sota criteris ECTS. Així, a part de documents bàsics com alguna fitxa ECTs o alguna guia d'assignatura, hi trobareu tyres documents genèrics que inclouen les bases per a l'elaboració de les activitats dels altres subapartats: Competències genèriques. Avaluació Competències genèriques. Formulació Operativa Competències genèriques. Treball a l'aula
Competències genèriques. Avaluació
Competències genèriques. Formulació Operativa
Competències genèriques. Treball a l'aula
Electrònica de Potència - Fitxa ECTS v2011_CAT