Vés al contingut (premeu Retorn)

Coordinació i auditoria

control-gestio_auditories.png

Què fem?

Actuacions d'auditoria interna

 • Assistència tècnica a la Mesa de contractació de la UPC.
 • Identificació de males pràctiques en la utilització dels recursos.
 • Presentació de bones pràctiques i codis ètics que serveixin de guies i models.
 • Proposta de directrius i recomanacions sobre l'oportunitat de determinades despeses.
 • Seguiment de les recomanacions derivades de les auditories externes, principalment de la Sindicatura de Comptes.
 • Supervisió de les activitats de contractació administrativa de les unitats i resolució de les incidències que es puguin produir.
 • En la contractació de viatges,  interlocució i mediació per a la correcta aplicació dels acords amb la Generalitat de Catalunya, les agències de viatges homologades i els proveïdors d'allotjament i transport.

Anàlisi econòmic-financer

 • Impuls, coordinació i realització d'estudis econòmics anuals de caràcter monogràfic: eFactura, despeses de viatges i compres menors, entre d'altres.
 • Realització d'informes econòmics específics per a la presa de decisions.
  • Costos associats a inversions.
  • El cost/benefici de l'externalització d'algun servei específic.
  • Viabilitat de les empreses que participen en processos de contractació pública.
  • Viabilitat de projectes.

Impuls de l'eAdministració en la gestió econòmica

 • Anàlisi de l'avanç en l'eFactura i resolució de problemes en les comptabilitzacions.
 • Coordinació del projecte del Portafirmes.
 • Millora del circuit de comptabilització electrònica.

Millora de procediments econòmics

 • Identificació de processos i procediments ineficients, millorables econòmicament o inadequats al marc normatiu i desenvolupament, amb totes les unitats implicades, de les actuacions necessàries per modificar-los evitant duplicitats i proposant un millor aprofitament dels recursos.
 • Garantir la correcta implantació de nous procediments específics com la contractació de viatges.