Vés al contingut (premeu Retorn)

Pòlissa complementària COVID-19. Què inclou?

La UPC ha contractat una ampliació de la pòlissa d'assegurança en viatges Diners per cobrir el risc de possibles contingències vinculades a la COVID-19

Coronavirus.jpg

Si bé s’intentarà evitar els viatges de treball durant la pandèmia, per aquells desplaçaments ineludibles, la UPC ha ampliat la pòlissa d’assegurança en viatges per cobrir les conseqüències derivades de la COVID-19 que puguin afectar al seu personal. 

 

La COVID-19 és considerada malaltia

En conseqüència, s’apliquen les mateixes cobertures i límits que a la resta de malalties contemplades a la pòlissa general.

Cobertures complementàries a la Diners

 • Queden cobertes les despeses medico-quirúrgiques, farmacèutiques, d’hospitalització i ambulància que necessiti el viatger diagnosticat de COVID-19 durant el viatge.
 • Si al viatger, diagnosticat de COVID-19 en destinació, li fos prescrita per un metge la necessitat de fer quarantena, quedaran cobertes les despeses de manutenció i estada, dins del límit econòmic establert per aquesta cobertura a la pòlissa general.
 • En el cas que el viatger contregui la COVID-19 durant el viatge, quedarà cobert el transport fins al centre hospitalari o fins al seu domicili. Si el viatger fos hospitalitzat lluny del seu domicili habitual es cobrirà el trasllat al domicili tan aviat com pugui efectuar-se.
 • En els casos de trasllat, o defunció, amb motiu de la COVID-19, i aquesta circumstància impedeixi al viatger acompanyant tornar al seu domicili pels mitjans inicialment previstos a causa de la quarantena, es cobriran les despeses d’un transport adequat.

 • Si el viatger és hospitalitzat per COVID-19 – contreta durant el viatge - més de 3 dies, es facilitarà un bitllet de transport a una persona des del domicili habitual del viatger, perquè pugui acompanyar-lo.

 • Si el viatger és hospitalitzat per COVID-19 – contreta durant el viatge- més de 3 dies, es cobriran les despeses d’allotjament a un hotel del familiar desplaçat, o de la persona que viatja amb el viatger hospitalitzat, per acompanyar-lo, fins al límit econòmic establert a la pòlissa general.

 • En el cas que el viatger hagi d’interrompre el viatge per la defunció per COVID-19 de la seva parella, o d’alguns dels seus ascendents o descendents de primer o segon grau de consanguinitat, o d’un germà o germana, cunyat o cunyada, es pagarà el transport fins al lloc de la inhumació al seu domicili habitual i, en el seu cas, un bitllet de tornada al lloc on es trobava abans del decés, o dos bitllets de tornada quan es tracti d’un altre viatger acompanyant. Aquesta cobertura també és d’aplicació quan la persona morta per COVID-19 tingui alguna de les relacions familiars esmentades amb la parella del viatger.

 • En el cas que el viatger hagi de tornar per hospitalització - de mínim 5 dies i després d’iniciat el viatge - per un procés greu de COVID-19 d’un familiar, l’asseguradora es farà càrrec del transport al lloc de residència habitual. També assumirà un segon bitllet pel transport de la persona que l’acompanya en el viatge. Aquesta cobertura també és d’aplicació quan la persona hospitalitzada per COVID-19 tingui alguna relació familiar amb la parella del viatger. 

 • Quan el viatger hagi de ser hospitalitzat a conseqüència de la COVID-19, diagnosticada al llarg del viatge i, per prescripció mèdica, s’abonaran les despeses derivades de la necessària ampliació de l’estada a l’hotel de l’acompanyant, en quarantena mèdica, fins al límit establert per la pòlissa general.

 • En el cas que el viatge s’hagi d’interrompre per una tornada anticipada, per repatriació mèdica o per hospitalització del viatger superior a cinc dies, derivada d’un diagnòstic de COVID-19 durant el viatge, es cobrirà un bitllet d’anada perquè un substitut professional el reemplaci.

 • Si el viatger ha estat repatriat amb motiu de la COVID-19, diagnosticada durant el viatge, i no fa ús de la prestació “Despeses de transport per a un substitut professional” i, ja recuperat, s’ha de reincorporar al lloc on es va originar el trasllat sanitari al seu domicili habitual, l’asseguradora abonarà el bitllet d’aquest desplaçament.

 • Si el viatger ha d’estar hospitalitzat com a conseqüència de la COVID-19, diagnosticada durant el viatge, més enllà de la data de tornada prevista, i és imprescindible la presència d’una persona a la seva residència habitual per atendre als seus dependents menors d’edat o amb discapacitat, l’asseguradora es farà càrrec d’una de les dues prestacions següents: 
  1. Viatge d’anada i tornada d’una persona que resideixi al país de la residència habitual del viatger, per a que s’hi traslladi.
  2. Despeses d’un empleat de la llar fins al límit establert.
 • En el cas que no hi hagi qui acompanyi les despulles del viatger mort per COVID-19, diagnosticada durant el viatge, es facilitarà a qui designin els seus familiars un bitllet d’anada i tornada per acompanyar el cadàver. Si la defunció es produís a l’estranger, a més, es pagaran les despeses de l’estada del familiar fins al límit establert per la pòlissa general.
 • Es cobriran les despeses per anul·lació del viatge o de canvi de bitllets, fins al límit establert per la pòlissa general, sempre que el viatger anul·li el viatge abans d’iniciar-lo per les causes estipulades a la pòlissa general amb l’ampliació de la consideració de malaltia greu com a conseqüència de la COVID-19.
 • Als efectes de la COVID-19, es considerarà malaltia greu les infeccions del virus:

- Sense hospitalització i fins a dues setmanes abans de l’inici del viatge.

- Amb hospitalització i fins a quatre setmanes abans de la sortida.

- Defunció per COVID-19 i entre la data de la reserva i la data de sortida del viatge.

 • Així mateix, si un familiar s’infecta amb COVID-19, quedaran cobertes les despeses d’anul·lació del viatge sempre que es donin les dues circumstàncies següents:

- La infecció sigui qualificada pel metge com a malaltia greu.

- El viatger es realitzi la prova de la COVID-19 poc abans de la sortida i el resultat sigui positiu (el cost del test no està cobert per la pòlissa).

 • Es reemborsarà, fins al límit establert per la pòlissa, el cost dels serveis no emprats i que van ser contractats abans de l’inici del viatge, si aquest s’ha d’interrompre (ja iniciat) com a consequència del diagnòstic de COVID-19 del viatger.