Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Altres

Resultats 1 - 64 d'un total de 64

Amplificador (2635)
Equip consistent en un amplificador de senyal d'entrada de càrrega de 3 dígits condicionat a la sensibilitat del transductor. Potència de sortida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/561/amplificador-2635.html

Amplificador de 128 canals
Equip que permet l’enregistrament de senyals d’activitat elèctrica dels músculs del cos humà, amb 128 canals de mesura. L'Equip compleix la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/107/amplificador-128-canals.html

Amplificador de biosenyals mèdics
Dispositiu modular que permet el registre de senyals fisiològics: EEG, ECG, EOG, EMG, senyals respiratoris, etc. Disposa d’un sistema d’adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/109/amplificador-biosenyals-medics.html

Amplificador de condicionament
Equip consistent en un amplificador de senyal d'entrada de càrrega d'alt rang del senyal d'entrada i baix nivell de soroll. Possibilitat d'adaptació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/560/amplificador-condicionament.html

Amplificador multipropòsit de 8 canals
Equip modular que permet el registre de senyals bioelèctrics: ECG, EEG y EMG. Es pot connectar fins amb dos dispositius de registre, cadascun dels quals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/108/amplificador-multiproposit-8-canals.html

Amplificadors de mesures
Conjunt d'equips consistent en un amplificador d'una entrada, preamplificada o directa; atenuador d'entrada (50/150 dB); atenuador de sortida ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/562/amplificadors-mesures.html

Autorefractòmetre binocular
Equip per mesurar el diàmetre de la pupil·la, amb un pas de 0,1 mm, simultàniament al valor de refracció. Les mesures es representen monitorades. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/218/autorefractometre-binocular.html

Banc de proves per a col·lectors solars
Equip per realitzar proves per a col·lectors solars de mitjana/baixa temperatura i façanes multifuncionals ventilades (bioclimàtiques).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/337/banc-proves-col·lectors-solars.html

Braç isomètric d'extremitat inferior
Equip per a la realització de contraccions isomètriques dels músculs de la cama. S'utilitza per fer estudis de l'activitat del sistema neuromuscular. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/110/brac-isometric-dextremitat-inferior.html

Braç isomètric d'extremitat superior
Equip per a la realització de contraccions isomètriques dels músculs dels braços. S'utilitza per fer estudis de l'activitat del sistema neuromuscular. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/111/brac-isometric-dextremitat-superior.html

Càmera de Scheimpflug / Càmera de topografia corneal
Equip que consisteix en una càmera giratòria que permet capturar imatges, nítides i suaus, amb informació de la superfície del segment anterior de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/221/camera-scheimpflug-camera-topografia-corneal.html

Caixes de galgues de grau 0
Caixes de blocs patró longitudinals de grau 0, d'entre 0,5 i 100 mm. Es disposa d’una caixa de 115 BPL (blocs patró longitudinals) i una altra ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/60/caixes-galgues-grau-0.html

Calibrador de blocs patró longitudinals
Equip que permet fer mesures comparatives de blocs patró longitudinals de grau 1 i 2, d'acer, ceràmica i tungstè, amb una precisió de 0,01 µm ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/57/calibrador-blocs-patro-longitudinals.html

Calibrador elèctric multiproducte
Generador elèctric multiproducte patró. S'utilitza per al calibratge de qualsevol equip elèctric. Genera qualsevol tipus de senyal elèctric (tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/62/calibrador-electric-multiproducte.html

Calibrador elèctric portàtil
Equip calibrador elèctric multiproducte portàtil. És generador y lector de senyals elèctrics (V, A), de resistències i de temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/68/calibrador-electric-portatil.html

Calibratge d'instrumentació
Calibratge d'instrumentació òptica en el rang NIR-VIS-UV (espectrefotòmetres, espectreradiòmetres, colorímetres,luxòmetres, radiòmetres, etc.)
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/35/calibratge-dinstrumentacio.html

Calibratge de comparadors
Calibratge de rellotjes comparadors, indicadors digitals amb un rang de 25 mm. la resolució del calibratges és de 0,1 µm. El laboratori està acreditat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/4/calibratge-comparadors.html

Calibratge de micrómetres
Calibratge de micrómetres, palmers amb un rang de mesura de 800 mm.El laboratori està acreditat per ENAC amb la ISO 17025 amb el nº de acreditat 152/LC10.110.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/3/calibratge-micrometres.html

Calibratge de patrons de diàmetre exterior - eixos
Calibratge de patróns de diàmetre exterior. Rang de mesura de 0 mm fins a 300 mm. Resolució de 0,1 µm. El laboratori està acreditat per ENAC amb la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/5/calibratge-patrons-diametre-exterior-eixos.html

Calibratge de patrons de diàmetre interior - anells
Calibratge de patrons de diàmetre interior. Rang de mesura de 2 mm fins a 230 mm. Resolució de les mesures 0,1 µm. El laboratori està acreditat per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/6/calibratge-patrons-diametre-interior-anells.html

Calibratge de peus de rei
Calibratge de peus de rei amb un rang màxim de 1000 mm i de resolució superior o igual a 0,01 mm. El laboratori està acreditat per ENAC amb la norma ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/2/calibratge-peus-rei.html

Calibratges elèctrics
Servei en què es realitzen calibratges d'equips elèctrics del tipus pinces amperimètriques, multímetres, testers, oscil·loscopis, lectors de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/18/calibratges-electrics.html

Conjunt d'hidròfons (“Marshall Acoustics”) de 4 canals d'arrossegament
Equip consistent en un conjunt d’hidròfons que permeten la realització de mesures d'alta resistència fins a 100 m en aigua salada i també resistents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/559/conjunt-dhidrofons-“marshall-acoustics”-4-canals-darrossegament.html

Ergòmetre per a extremitats superiors i inferiors
Equip que consisteix en un cicloergòmetre per realitzar contraccions dinàmiques controlades. Es pot ajustar a les cames o als braços. Té diferents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/112/ergometre-extremitats-superiors-inferiors.html

Espectrofotòmetre d'absorció atòmica
Equip que permet analitzar metalls en solucions inorgàniques. La mostra o el patró circula cap el diluïdor automàtic (SIPS). El temps de calibratge, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/47/espectrofotometre-dabsorcio-atomica.html

Formació
Centre Acreditat per National Instruments en la formació de programaris pel control d'instrumentació amb Labview. Cursos especialitzats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/12/formacio.html

Generador de raigs X
Generador de raigs X d’alta estabilitat, de 30, 40 i 300 kV, amb un tensió màxima de 320 kV i potència de 4,2 W. Acreditat per l'Entitat Nacional ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/263/generador-raigs-x.html

Gestió de la qualitat
Servei que ajuda el client a gestionar el seu sistema de qualitat i a implantar-lo. Experts en normes ISO 17025, ISO 9001 i 14000. Assessorament sobre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/9/gestio-qualitat.html

Gravador d’àudio
Gravador SONY DAT TCD-D10 PRO II professional, estèreo, portàtil i amb bateries. Balanç commutable amb entrades de micròfon i línea. Du incorporat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/564/gravador-d’audio.html

Hidròfon
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures a una gamma molt àmplia de freqüències, entre 0,1 Hz i 200 kHz. De dimensions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/553/hidrofon.html

Hidròfon digital
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 1 Hz i 80 kHz, amb una elevada sensibilitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/557/hidrofon-digital.html

Hidròfon esfèric
Equip consistent en un transductor hidròfon esfèric de banda ampla per a la realització de mesures absolutes de so sota l'aigua, amb excel·lents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/552/hidrofon-esferic.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 0,1 Hz i 165 kHz, pot treballar a pressió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/555/hidrofon-estandard.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins un rang de freqüències comprès entre 0,1 Hz i 125 kHz, sensible a la traçabilitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/554/hidrofon-estandard.html

Hidròfon estàndard
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins d'un rang de freqüències comprès entre 7 H i 80 kHz, de construcció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/556/hidrofon-estandard.html

Hidròfon pre-amplificat
Equip consistent en un hidròfon que permet la realització de mesures dins de rangs de freqüències compresos entre 14 Hz i 60 kHz, o bé 100 kHz i 250 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/558/hidrofon-pre-amplificat.html

Irradiador fotònic
Equip dotat de 8 fonts radioactives d’activitat diversa, que permet realitzar calibratge d’altres equips per mesurar radiacions ionitzants, i que està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/264/irradiador-fotonic.html

Laboratori d'usabilitat
Sala condicionada per a l'estudi del comportament humà davant la tecnologia. Possibilitat de utilització en altres àmbits
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/30/laboratori-dusabilitat.html

Laboratori de metrologia
Servei consistent en un laboratori de metrologia dotat d'equips que permeten la realització de mesures de rugositat 2D i 3D, determinació de perfils ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/118/laboratori-metrologia.html

Màquina d'una coordenada horitzontal
Equip que permet fer mesures de qualsevol tipus de component, amb una precisió de 0,1 µm en una dimensió, i límit de 200 mm per a mesures exteriors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/58/maquina-duna-coordenada-horitzontal.html

Màquina de calibratge de comparadors / Calibratge de comparadors
Equip utilitzat per al calibratge de rellotges comparadors, amb un rang (entre mesura mínima i màxima) de 25 mm i una precisió de 0,1µm. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/59/maquina-calibratge-comparadors-calibratge-comparadors.html

Mamògraf
Equip per al calibratge d’aparells de mesura de radiacions ionitzants.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/265/mamograf.html

Mesura de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen les mesures de camps electromagnètics amb un rang freqüencial de 1 Hz fins a 18 GHz en relació a entorns industrials, espais ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/140/mesura-camps-electromagnetics.html

Mesurador 3D - CMM
Equip que permet realitzar mesures directes per coordenades, per a la seva digitalització, mitjançant l’acció de palpadors en continu, per a la verificacions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/791/mesurador-3d-cmm.html

Monitor de pressió arterial
Equip que permet mesurar la pressió sanguínia amb la correcció d’alçària respecte del cor.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/113/monitor-pressio-arterial.html

Paret de realitat virtual
Sistema de visualització per retroprojecció en una pantalla de 2,70 m x 2 m, per a aplicacions de realitat virtual. La projecció és en estèreo passiu ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/92/paret-realitat-virtual.html

PAuS - Plataforma d'Arquitectura i Sostenibilitat
Centre d'investigació, docència i transferència de coneixement creat el 2006. Focalitzat en l'aplicació pràctica de la sostenibilitat en l'edificació, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/52/paus-plataforma-darquitectura-sostenibilitat.html

Plat dinamomètric
Equip consistent en un plat dinamomètric, amb amplificador de senyal i cadena de mesura completa, per a la determinació i mesura de les 3 components ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/736/plat-dinamometric.html

Porometre
Equip que permet la determinació de la distribució de la macroporositat i la mesoporositat d’una mostra per porometria de flux capil·lar (tècnica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/828/porometre.html

Projectes sostenibles
Disseny i desenvolupament de projectes arquitectònics sostenibles-solars en l'àmbit de l'escola d'arquitectura del Vallès. Centre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/34/projectes-sostenibles.html

Promoció i gestió de projectes sobre accessibilitat
Promoció, coordinació i gestió de projectes R+D+I, de formació i divulgació, per a la millora de l'accés en el medi físic i l'accés de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/54/promocio-gestio-projectes-sobre-accessibilitat.html

Rapid Prototyping - Estereolitografia
Equip que permet l’elaboració de models de disseny a partir d’un fitxer 3D per estereolitografia. Aquest procés de realització ràpida de prototips, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/789/rapid-prototyping-estereolitografia.html

Registrador i analitzador de senyals d’ona
Equip consistent en un dispositiu multicanal d'adquisició i registre d'ones per a aplicacions de laboratori. Mesures de freqüència fins a 1 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/563/registrador-analitzador-senyals-d’ona.html

Rugosímetre-perfilómetre
Equip que permet la determinació i mesura de la rugositat en 2D i 3D, per a l'elaboració de perfils de mostres sòlides, controlat per ordinador.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/735/rugosimetre-perfilometre.html

Sensor de posicions
Equip que permet la realització d'escombratge, escombratge en 3D i escombratge dinàmic per a simulacions d’objectes. Disposa d’un sensor de 6 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/141/sensor-posicions.html

Simulador de sala de màquines
Equip consistent en un mòdul de simulació dissenyat d'acord amb la normativa i els requisits del codi STCW95. Combina sistemes de representació ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/777/simulador-sala-maquines.html

Sistema òptic de mesura
Equip que permet realitzar mesures de components per coordenades (MMC), així com l’obtenció de les principals característiques geomètriques d’aquests. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/790/sistema-optic-mesura.html

Sistema d'anàlisi de qualitat òptica (OQAS)
Equip que permet mesurar la qualitat de la imatge retinal de l’ull humà.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/227/sistema-danalisi-qualitat-optica-oqas.html

Sistema de realitat virtual portàtil
Sistema de realitat virtual portàtil, de dimensions moderades, que funciona per retroprojecció en una pantalla de 1,2 x 0,9 m, amb sistema de posicionament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/94/sistema-realitat-virtual-portatil.html

Sistema de visualització multiparet per a realitat virtual
Sistema de visualització multiparet amb retroprojector, tres pantalles laterals i una frontal de 3 m x 3 m per a aplicacions de realitat virtual. El sistema ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/93/sistema-visualitzacio-multiparet-realitat-virtual.html

Sorrejadora
Equip que permet modificar la rugositat superficial de components utilitzats per a aplicacions dentals. També és adequat per a la neteja superficial ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/171/sorrejadora.html

Túnel de vent
Equip que consisteix en un túnel de circuit obert i amb càmera tancada de 20 cm de diàmetre per a la realització de mesures de velocitat, pressió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/162/tunel-vent.html

Tintura de teixits en bobina creuada
Equip que permet el tintat ecològic de teixits per bobina creuada amb recuperació del bany de tintura per a la seva reutilització (fins a 25 vegades). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/333/tintura-teixits-bobina-creuada.html

UPCO2 - Programa de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle
Avaluació d'emissions de CO 2. Disseny d'estratègies eficients per implementar i avaluar aquestes estratègies. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/59/upco2-programa-reduccio-demissions-gasos-defecte-hivernacle.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.