Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Tecnologia industrial

Resultats 1 - 87 d'un total de 87

Alternadors de freqüència ajustable
Equip que consisteix en un conjunt d'alternadors de 15 kVA + 15 kVA + 30 kVA, que permet comprovar i validar material elèctric que hagi de funcionar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/93/alternadors-frequencia-ajustable.html

Amplificador de 128 canals
Equip que permet l’enregistrament de senyals d’activitat elèctrica dels músculs del cos humà, amb 128 canals de mesura. L'Equip compleix la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/107/amplificador-128-canals.html

Amplificador de biosenyals mèdics
Dispositiu modular que permet el registre de senyals fisiològics: EEG, ECG, EOG, EMG, senyals respiratoris, etc. Disposa d’un sistema d’adquisició ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/109/amplificador-biosenyals-medics.html

Amplificador multipropòsit de 8 canals
Equip modular que permet el registre de senyals bioelèctrics: ECG, EEG y EMG. Es pot connectar fins amb dos dispositius de registre, cadascun dels quals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/108/amplificador-multiproposit-8-canals.html

Analitzador de xarxa
Equip que permet mesurar rangs de freqüència compresos entre 300 kHz i 8 GHz, amb 4 ports i 1 equip de calibratge automàtic.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/84/analitzador-xarxa.html

Analitzador espectral
Equip que consisteix en un analitzador espectral de senyals elèctrics en un rang de freqüència comprès entre 9 kHz i 40 GHz.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/86/analitzador-espectral.html

Braç robot amb 6 graus de llibertat
Equip consistent en un braç articulat amb 6 graus de llibertat, molt flexible, amb càrrega nominal i màxima de 7 i 20 kg, respectivament. Sense l'efector ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/492/brac-robot-6-graus-llibertat.html

Braç robotitzat
Equip automàtic que respon com un braç robotitzat amb tres graus de llibertat i sensors de força a l’extrem (element terminal).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/133/brac-robotitzat.html

Càmera 3D
Equip consistent en una càmera 3D dissenyada per millorar la flexibilitat i la precisió. Les seves dos línies d'enfocament per processar imatges ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/488/camera-3d.html

Càmera estèreo
Equip que consisteix en una càmera que permet conèixer la distància i la profunditat dels elements que constitueixen la imatge capturada, que disposa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/134/camera-estereo.html

Càmera tèrmica d'infraroig (IR)
Equip que permet fer termografies per a la mesura de temperatura d’objectes i/o cossos, entre -20 i 350 °C. Disposa d’una lent articulada per fer ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/268/camera-termica-dinfraroig-ir.html

Càrregues programables DC
Equip consistent en un conjunt de càrregues electròniques programables en DC amb uns valors de corrent entre 80 A fins a 150 A, i una tensió de 60 V.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/496/carregues-programables-dc.html

Calibrador elèctric multiproducte
Generador elèctric multiproducte patró. S'utilitza per al calibratge de qualsevol equip elèctric. Genera qualsevol tipus de senyal elèctric (tensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/62/calibrador-electric-multiproducte.html

Calibrador elèctric portàtil
Equip calibrador elèctric multiproducte portàtil. És generador y lector de senyals elèctrics (V, A), de resistències i de temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/68/calibrador-electric-portatil.html

Calibratges elèctrics
Servei en què es realitzen calibratges d'equips elèctrics del tipus pinces amperimètriques, multímetres, testers, oscil·loscopis, lectors de temperatura, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/18/calibratges-electrics.html

Cambra anecoica
Cambra anecoica per mesurar diagrames de radiació a partir de 800 MHz fins a 40 GHz. Transformació de camp proper a camp llunyà. Capacitat per a realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/506/cambra-anecoica.html

Caracterització de sistemes ( PEMFC)
Servei que consisteix en el disseny i realització d'assaigs experimentals i caracterització estàtica i dinàmica de sistemes basats en PEMFC “ ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/82/caracteritzacio-sistemes-pemfc.html

Carril de moviment transversal
Equip consistent en un eix lineal de cremallera i pinyó motoritzat per a la seva utilització en diverses aplicacions, com ara manipulació cooperada, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/493/carril-moviment-transversal.html

Comptador de pols / Freqüencímetre
Mesurador de freqüència i pols. Disposa de 2 canals de lectura. Té 2 canals de lectura per a freqüències de 225 MHz, a 12 bit/s.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/75/comptador-pols-frequencimetre.html

Convertidor i ondulador trifàsic
Equip prototip que consisteix en un convertidor amb pont en H, amb rang màxim d’entrada de 1 200 V/200 A, que pot funcionar com a ondulador, fins a ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/145/convertidor-ondulador-trifasic.html

Convertidor trifàsic amb motors d'inducció
Equip didàctic de conversió, amb pont en H de 900 V/20 A, que disposa d'equipament electrònic per treballar com a ondulador fins a 12 kHz. Està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/147/convertidor-trifasic-motors-dinduccio.html

Cuina automatitzada
Equip que consisteix en un espai dissenyat per a l’ajut i l'avaluació de persones amb dificultats motrius en un entorn d’ús habitual com és ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/135/cuina-automatitzada.html

Disseny de sistemes interactius, DSI
El Servei de Disseny de sistemes interactius, DSI, contempla l'estudi de la interacció entre persones i sistemes complexes, tot considerant que, per ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/125/disseny-sistemes-interactius-dsi.html

Dosímetre termoluminescent manual
Equip manual que permet fer mesures de la dosi de radiació, personal i ambiental, absorbida pels diferents elements en mostres de diferents morfologies.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/262/dosimetre-termoluminescent-manual.html

Dosímetre termoluminescent semiautomàtic
Equip que permet fer mesures de la dosi de radiació, personal i ambiental, absorbida pels diferents elements en mostres de diferents morfologies (cinta ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/261/dosimetre-termoluminescent-semiautomatic.html

Equip d'assaig de corrents de baixa tensió i freqüència industrial
Equip que permet fer assaigs de mesura de corrents continus en règim permanent, fins a 5 kA en condicions ambientals i fins a 25 000 kA amb refrigeració, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/95/equip-dassaig-corrents-baixa-tensio-frequencia-industrial.html

Equip de frens dinamomètrics
Equip dissenyat per a la determinació del parell en assaigs de màquines elèctriques rotatives mitjançant la mesura de fre necessària, en tant que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/96/equip-frens-dinamometrics.html

Estació de proves per a pila PEMFC “Polymer Electrolyte Fuel Cells”
Estació per a la caracterització de piles PEM “Polymer Electrolyte Fuel Cells”de baixa potencia, inferior a 150 w. Una de les estacions està equipada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/503/estacio-proves-pila-pemfc-“polymer-electrolyte-fuel-cells”.html

Estudis de camps electromagnètics
Servei en què es realitzen estudis per avaluar el lloc de treball en relació amb els camps electromagnètics existents i trobar la solució per minimitzar-los.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/13/estudis-camps-electromagnetics.html

Exosquelet CyberGrasp
Exosquelet amb 5 actuadors, adaptables per a cada dit d'una mà, que poden aplicar forces de fins a 12 N per dit.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/485/exosquelet-cybergrasp.html

Font d'alimentació
Font d’alimentació en continu. L’equip és capaç de generar una potència de 1.200 W, amb una tensió i un corrent màxims de 600 V ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/360/font-dalimentacio.html

Fre amb control de parell
Equip que permet mesurar la frenada amb regulació per parell de forces, en funció del temps, de fins a 3,25 Nm. Disposa d’un dinamòmetre controlador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/146/fre-control-parell.html

Fresadora PCB
Equip amb limitador pneumàtic de profunditat, sense contacte, que permet l’elaboració de plaques de circuït imprès, també conegudes com a PCB. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/136/fresadora-pcb.html

Generació d’energia elèctrica mitjançant piles de combustible (PEMFC)
Servei de modelització de sistemes de generació basats en PEMFC “ Proton Exchange Membrane Fuel Cells ”, propostes de sistemes de control eficients ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/86/generacio-d’energia-electrica-mitjancant-piles-combustible-pemfc.html

Generador d'impulsos de corrent
Equip que permet la comprovació d'elements d'alta tensió mitjançant la realització d'impulsos de corrent de fins a 100 kA (del tipus llamp), ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/99/generador-dimpulsos-corrent.html

Generador d'impulsos de tensió per a material d'alta tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics (condicions de llamp) d'aparells d'alta tensió (interruptors, cables, transformadors i reactàncies). ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/97/generador-dimpulsos-tensio-material-dalta-tensio.html

Generador d'impulsos de tensió per a material de baixa tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics (condicions de llamp) per verificar la robustesa del material elèctricper a la xarxa d’alimentació de baixa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/98/generador-dimpulsos-tensio-material-baixa-tensio.html

Generador de funcions d'ones digitals
Equip que permet generar funcions d’ones digitals (sinusoïdals, rectangulars, triangulars i polsos) a partir del sistema DDS ("direct digital synthesis") ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/269/generador-funcions-dones-digitals.html

Generador de raigs X
Generador de raigs X d’alta estabilitat, de 30, 40 i 300 kV, amb un tensió màxima de 320 kV i potència de 4,2 W. Acreditat per l'Entitat Nacional ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/263/generador-raigs-x.html

Generador de senyals
Equip que permet la generació de senyals amb un màxim de 2,2 GHz. Inclou un dispositiu GPS i un mòdul de simulació d’A-GPS.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/85/generador-senyals.html

Gestió de l’energia en sistemes autònoms o en xarxa amb PEMFC ”Proton Exchange Membrane Fuel Cells”
Servei d'anàlisi i modelització de sistemes de poligeneració i policonsum que utilitzin piles de combustible. Proposta d’estratègies de gestió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/84/gestio-l’energia-sistemes-autonoms-xarxa-pemfc-”proton-exchange-membrane-fuel-cells”.html

Guant cibernètic
Dispositiu consistent en un guant amb 22 sensors CyberGlove, que permet capturar els moviments i posició de la mà humana, amb percepció de la flexió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/484/guant-cibernetic.html

Hàptic
Equip consistent en un dispositiu PHANTOM 1.5/6DOF que permet l'exploració d'àrees d'aplicació on es requereix una retroalimentació de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/491/haptic.html

Insoladora
Equip consistent en una cambra d’insolació per plaques de circuit imprès (PCB, printed circuit board ). L’equip permet realitzar exposicions en ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/779/insoladora.html

Irradiador fotònic
Equip dotat de 8 fonts radioactives d’activitat diversa, que permet realitzar calibratge d’altres equips per mesurar radiacions ionitzants, i que està ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/264/irradiador-fotonic.html

Laboratori de radioquímica i d'anàlisi de radioactivitat
Servei d’assajos en la mesura de baixos nivells de radioactivitat en mostres ambientals (matrius d'aigua, sòls, partícules d'aire i aliments, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/75/laboratori-radioquimica-danalisi-radioactivitat.html

Laboratori Robòtic Cel·lular (RC-Lab)
El RC-Lab és un model flexible per al disseny, anàlisi i experimentació amb sistemes funcionals. Consisteix en un conjunt de components, que conté ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/494/laboratori-robotic-cel·lular-rc-lab.html

Lupa Estereoscòpica / Lupa binocular
Equip consistent en una lupa binocular estereoscòpica per a l’observació de mostres sòlides, amb una distància de treball de fins a 113 mm i un angle ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/765/lupa-estereoscopica-lupa-binocular.html

Mà antropomòrfica
Equip consistent en una mà de quatre dits, on cada dit té 4 articulacions i 3 graus de llibertat. El polze té un grau més de llibertat, per a prensió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/486/ma-antropomorfica.html

Mà artificial intel·ligent
Equip consistent en una mà antropomòrfica de quatre dits, amb un total de 16 graus de llibertat. És mecànicament autocontinguda i pot ser muntada fàcilment ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/487/ma-artificial-intel·ligent.html

Mamògraf
Equip per al calibratge d’aparells de mesura de radiacions ionitzants.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/265/mamograf.html

Mesurador d'impedàncies
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures d'impedància, en un rang de freqüències comprès entre 50 Hz i 1 MHz. Disposa d’interfície ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/679/mesurador-dimpedancies.html

Mesurador de descàrregues parcials per a aïllaments d'alta tensió
Equip que permet validar i millorar altres dissenys de material elèctric que ha de treballar en condicions d'alta tensió.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/94/mesurador-descarregues-parcials-aillaments-dalta-tensio.html

Mesurador de potència
Equip que permet la realització i anàlisi de mesures de potència elèctrica,fins a 1000 V i 20 A, a cadascun dels 4 canals disponibles, amb registre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/678/mesurador-potencia.html

Monitor d'aerosols radioactius
Equip que permet la realització automàtica i contínua de mesures de concentració de radó i d'aerosols radioactius artificials (alpha i beta) així ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/549/monitor-daerosols-radioactius.html

Monitor de desintegracions gamma
Equip que permet la realització i seguiment de la mesura en continu de la taxa de dosi produïda per les desintegracions gamma d'isòtops presents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/550/monitor-desintegracions-gamma.html

Monitor en continu de radó ambiental
Equip consistent en una cambra d'ionització de mostres radioactives per a la realització de mesures en continu de les concentracions de radó a l'ambient.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/551/monitor-continu-rado-ambiental.html

Monitorització del funcionament de sistemes basats en PEMFC “Proton Exchange Membrane Fuel Cells”
Servei de disseny i construcció de sistemes d’adquisició i monitorització del funcionament de sistemes de generació d’energia elèctrica mitjançant ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/87/monitoritzacio-del-funcionament-sistemes-basats-pemfc-“proton-exchange-membrane-fuel-cells”.html

Multímetre
Multímetre de precisió que pot treballar en condicions de tensió DC fins a 1 000 V, resistència fins a 100 MΩ i corrent DC fins a 3 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/69/multimetre.html

Multímetre
Equip que permet mesurar diferents paràmetres i magnituds elèctriques, com ara el voltatge, l'amperatge o la resistència.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/270/multimetre.html

Observatori Submarí (OBSEA)
Laboratori d'observació submarina fixa, situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú. El sistema conté diversos sensors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/73/observatori-submari-obsea.html

Oscil·loscopi
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics variables amb el temps, en domini temporal de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/271/oscil·loscopi.html

Oscil·loscopi amb PC incorporat
Equip electrònic que permet la captura, l'anàlisi i la representació gràfica de senyals elèctrics aïllats, en domini temporal de 4 canals aïllats ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/149/oscil·loscopi-pc-incorporat.html

Plantes pilots per fer reaccions catalítiques
Equip amb instal·lació que serveix per provar diversos catalitzadors heterogenis en condicions industrials (pressió, temperatura, etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/29/plantes-pilots-fer-reaccions-catalitiques.html

Projectes sostenibles
Disseny i desenvolupament de projectes arquitectònics sostenibles-solars en l'àmbit de l'escola d'arquitectura del Vallès. Centre ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/34/projectes-sostenibles.html

Projector de línies per mesures de formes en 3D
Equip consistent en un projector LCD amb 640 línies programables que permeten la il·luminació d'objectes per mesurar la seva forma. La precisió ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/495/projector-linies-mesures-formes-3d.html

Prototipus de sistemes de generació amb piles de combustible
Servei consistent en el disseny, construcció i realització d'assaigs de prototipus de sistemes de generació amb piles de combustible basats en PEMFC ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/83/prototipus-sistemes-generacio-piles-combustible.html

Proves de comptadors
Equip que consisteix en un sistema d’assaig de comptadors elèctrics monofàsics de baixatensió (230 V).
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/92/proves-comptadors.html

Robot de 6 graus de llibertat
Robot programable que permet desenvolupar qualsevol tipus d’acció programable, dotat d’un sensor de força de 6 graus de llibertat en un extrem. Massa ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/138/robot-6-graus-llibertat.html

Robot SCARA
Braç robòtic programable, amb una estructura del tipus SCARA, d’accessibilitat vertical i de la marca Yamaha
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/139/robot-scara.html

Robot submarí
Equip automàtic i robòtic, alimentat i controlat mitjançant cablejat que pot desenvolupar tasques sota de l’aigua.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/140/robot-submari.html

Sensor de força
Equip consistent en un transductor de força i parell de forces amb electrònica interna, que inclou l'amplificador, el canviador analògic-digital, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/490/sensor-forca.html

Sensor de posicions
Equip que permet la realització d'escombratge, escombratge en 3D i escombratge dinàmic per a simulacions d’objectes. Disposa d’un sensor de 6 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/141/sensor-posicions.html

Sistema de caracterització no destructiu (NDT) de materials per microones
Sistema de mesura de paràmetres elèctrics (velocitat de propagació i a pèrdues) de materials de 0.1 a 100 GHz. El sistema consisteix en un sistema ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/676/sistema-caracteritzacio-no-destructiu-ndt-materials-microones.html

Sistema de prototipatge ràpid
Equip que consisteix en un processador digital de senyal elèctric, amb sistema d’adquisició de dades de fins a 3 GHz. Pot generar senyals per a diferents ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/150/sistema-prototipatge-rapid.html

Sistema monousuari per a neurocirurgia
Sistema de visionat monousuari, adient per a la visualització deprojectes en l'àmbit de la neurocirurgia. La pantalla d'estèreo actiu és de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/95/sistema-monousuari-neurocirurgia.html

Sonda de corrent altern
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent altern, en un rang de mesura comprès entre 300 mA i 300 000 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/272/sonda-corrent-altern.html

Sonda de corrent continu
Equip que permet fer mesures d’intensitat de corrent continu, en un rang de mesura comprès entre 0,4 i 60 A.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/273/sonda-corrent-continu.html

Sonda diferencial
Equip que permet fer mesures de tensió en corrent continu, per a voltatges de ± 500 V i amb valor eficaç de 300 Vrms.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/274/sonda-diferencial.html

Supervisió i gestió segura i eficient de xarxes de distribució
Servei d'anàlisis i modelització de xarxes complexes de distribució de fluids o electricitat, mitjançant algorismes de determinació de topologies ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/85/supervisio-gestio-segura-eficient-xarxes-distribucio.html

Taller electrònic
Disseny d'instrumentació electrònica i fabricació de prototipus electrònics. Programació de microprocessadors i disseny de solucions ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/57/taller-electronic.html

Torn de control numèric
Equip dotat de control numèric per computadora (CNC), amb control Sinumerik 810/820, que permet el mecanitzat de precisió de components metàl·lics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/142/torn-control-numeric.html

Transformador d'assaig d'alta tensió
Equip que permet fer assaigs dielèctrics de tensió suportada a freqüència industrial (50 Hz), que consisteix a aplicar una sobretensió normalitzada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/100/transformador-dassaig-dalta-tensio.html

Transformador d'assaig d'alta tensió, 50 Hz (TA.1)
Equip que possibilita la verificació d'integritat d'elements dielèctrics mitjançant la realització d'assaigs dielèctrics de tensió suportada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/102/transformador-dassaig-dalta-tensio-50-hz-ta-1.html

Transformador d'assaig de potència mitjana 50 Hz
Transformador trifàsic d'assaigs de freqüència industrial (50 Hz), amb tensió variable entre 0 i 400 V. Permet verificar fenòmens elèctrics que ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/101/transformador-dassaig-potencia-mitjana-50-hz.html

Wattímetre de 4 canals / Mesurador de potència de 4 canals / Mesurador de watts de 4 canals
Equip que permet fer mesures de potència elèctrica en 4 canals digitals totalment independents, en corrent continu i altern, alhora que fa anàlisis ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/151/wattimetre-4-canals-mesurador-potencia-4-canals-mesurador-watts-4-canals.html

Wattímetre/ Mesurador de potència/ Mesurador de watts
Equip mesurador de potència elèctrica de gran precisió, en corrent continu o altern, que també fa anàlisis dels harmònics associats. El rang de treball ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/275/wattimetre-mesurador-potencia-mesurador-watts.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.