Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Navegació per àrees


Arquitectura, Edificació i Urbanisme

Resultats 1 - 51 d'un total de 51

Aixecament d´alta precisió d´edificis i entorns urbans amb escàner làser
Servei que proporciona la possibilitat de realitzar un aixecament científic tridimensional d'un edifici o espai urbà, amb l’ajut del escàner làser ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/121/aixecament-dalta-precisio-dedificis-entorns-urbans-escaner-laser.html

Anàlisi i ordenació territorial
Servei d'assessorament especialitzat en l'anàlisi de les formes i processos de transformació recents a les ciutats europees, amb especial atenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/72/analisi-ordenacio-territorial.html

Anàlisi i planejament urbanístic
Servei d'assessorament especialitzat en l'anàlisi de les formes i processos de transformació recentsa les ciutats europees, amb especial atenció ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/73/analisi-planejament-urbanistic.html

Aplicacions interactives de realitats virtual (VR) sobre la ciutat i el territori
El servei elabora propostes i projectes de recerca, en els que s'incorporen els sistemes de coneixement urbà basats en SIG. Utilitza cartografia o ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/123/aplicacions-interactives-realitats-virtual-vr-sobre-ciutat-territori.html

Càmera d'alta velocitat
Equip de filmació d’alta velocitat. La resolució de l’equip és de 1.280 x 1.024 píxels, amb 8 bits per a imatges monocromes i 24 bits per a imatges ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/387/camera-dalta-velocitat.html

Càtedra d'Urbanística
Assistència tècnica a les Administracions Autònoma i Locals en l'ordenació territorial i/o urbana. Desenvolupament de Treballs de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/37/catedra-durbanistica.html

Clúster de computació
Aquest equipament, gestionat pel RDlab, proporciona suport a la recerca i al desenvolupament de projectes. Actualment els seus recursos TIC superen els ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/801/cluster-computacio.html

Conductivimetre
Equip amb sistema flexible que permet mesurar la conductivitat tèrmica de mostres sòlides (metalls, ceràmics, polímers i mostres geològiques) en un ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/764/conductivimetre.html

Construcció de maquetes
Taller orientat a la recerca i assessorament de la representació arquitectònica, centrat principalment en el desenvolupament i construcció de maquetes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/40/construccio-maquetes.html

Convenis anuals UPC i recerca estructural lleugera
Convenis de recerca sobre estructures lleugeres construïdes totalment amb barres de xapa plegada, amb base teòrica i programari especial. Possibilitat ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/48/convenis-anuals-upc-recerca-estructural-lleugera.html

Distanciòmetre làser
Equip de mesura de distància per làser. El rang de mesura en distàncies és de 0.05 m fins a 100 m amb una resolució de 1 mm, així com el càlcul ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/483/distanciometre-laser.html

Escàner làser de curt abast
Equip consistent en un escàner de curt abast que proporciona dades de posició tridimensionals d’una superfície o d’elements arquitectònics, de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/715/escaner-laser-curt-abast.html

Escàner làser terrestre d'abast mitjà
Equip consistent en un escàner d'abast mitjà que proporciona dades de posició tridimensionals d'una superfície o d'elements arquitectònics, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/717/escaner-laser-terrestre-dabast-mitja.html

Escàner làser terrestre de llarg abast
Equip consistent en un escàner de llarg abast que proporciona dades de posició tridimensionals d'una superfície o d'un edifici, de manera sistemàtica ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/716/escaner-laser-terrestre-llarg-abast.html

Estudi d'aïllaments
Es poden realitzar sonometries de interior, mitjaçant la fons de soroll, així com planificar a priori la insonorització mitjançant diferents eines ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/11/estudi-daillaments.html

Estudis i recerca sobre temes territorials i urbanístics
Servei d'investigació, des de la perspectiva morfològica, tipològica i amb una visió de la valoració de diferents temàtiques tal com la funcionalitat, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/74/estudis-recerca-sobre-temes-territorials-urbanistics.html

Estudis tècnics de l'edificació existent
Servei de realització d'estudis tècnics d'avaluació de les condicions de seguretat o habitabilitat dels edificis existents objecte de comportament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/80/estudis-tecnics-ledificacio-existent.html

Exploració i desenvolupament dels nous llenguatges de l'aplicació de les TIC
Anàlisi i resolució de problemes de comunicació visual en l'àmbit de l'arquitectura i d'urbanisme (institucions culturals, publicacions, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/39/exploracio-desenvolupament-nous-llenguatges-laplicacio-tic.html

Impressora DIN-A1
L’equip és una impressora per a disseny arquitectònic, mecànic i d'enginyeria i construcció. Proporciona una excel·lent qualitat. Pot ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/446/impressora-din-a1.html

Impressora DIN-A1
L’equip és una impressora per a disseny arquitectònic, mecànic i d'enginyeria i construcció. Proporciona excel·lent velocitat d'impressió. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/447/impressora-din-a1.html

Instal·lació combinada per assaigs de morter i formigó
Instal·lació formada per 3 equips que comparteixen un sistema de comandament. - Màquina de compressió i flexió. Màquina de 4 columnes ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/376/instal·lacio-combinada-assaigs-morter-formigo.html

Laboratori d'eficiència energètica, construcció sostenible i energies renovables (LIVING LAB LOW3)
Equip consistent en una casa solar autosuficient energèticament ( LOW3 ) que actua com un laboratori viu i permet l'experimentació i avaluació de ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/731/laboratori-deficiencia-energetica-construccio-sostenible-energies-renovables-living-lab-low3.html

Llosa de càrrega
Llosa de càrrega de formigó armat amb punts d’ancoratge. Els punts d’ancoratge formen una retícula de 80 x 80 cm. Cadascun d’aquest punts d’ancoratge ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/377/llosa-carrega.html

Màquina d'assaigs de compressió
Màquina de 4 columnes que realitza assaigs de compressió fins a un valor màxim de 4.500 kN. La màquina fa 50 x 50 cm (base) x 1 m (alçada) ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/374/maquina-dassaigs-compressio.html

Màquina dinàmica d'assaigs mecànics
Equip per fer assaigs dinàmics mitjançant un sistema servohidràulic axial. L’equip disposa d’un bastidor amb quatre columnes i un actuador per realitzar ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/375/maquina-dinamica-dassaigs-mecanics.html

Modelatge de Markov
Servei d'estudis de fiabilitat i disponibilitat de sistemes tolerants a fallada utilitzant cadenes de Markov de temps continu. També es realitzen ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/88/modelatge-markov.html

Mur de reacció
Mur per a l’aplicació de forces horitzontals format per blocs prefabricats de formigó amb unes dimensions d’1,6 m de profunditat, 0,8 m d’amplada ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/385/mur-reaccio.html

Pòrtic de càrrega amb servoactuador
Pòrtic de càrrega que pot mesurar elements amb una amplada màxima de 3,5 m . L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 650 kN i 1.000 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/373/portic-carrega-servoactuador.html

PAuS - Plataforma d'Arquitectura i Sostenibilitat
Centre d'investigació, docència i transferència de coneixement creat el 2006. Focalitzat en l'aplicació pràctica de la sostenibilitat en l'edificació, ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/52/paus-plataforma-darquitectura-sostenibilitat.html

Plòter DIN-A1
L’equip és un plòter per a disseny arquitectònic, mecànic i d'enginyeria i construcció. Proporciona una excel·lent qualitat en dibuixos lineals ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/445/ploter-din-a1.html

Planta de formigó
Planta per fer formigó amb una capacitat de 250 litres. La planta és automàtica i disposa de la funció de pastament d’acció forçada. La ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/379/planta-formigo.html

Programa d'avaluació
Permet avaluar els efectes i les conseqüències d'accidents greus (incendis, explosions, fuites tòxiques, etc.).
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/49/programa-davaluacio.html

Projectes d'intervenció a l'edificació existent
Servei de projectes d'intervenció adreçats a millorar l'edificació existent en les vessants de seguretat, habitabilitat, durabilitat o estalvi ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/81/projectes-dintervencio-ledificacio-existent.html

Projectes i planejaments urbanístics
Realització de convenis d'assessorament per a la realització de projectes individuals. Realització i assessorament de plans urbanístics ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/53/projectes-planejaments-urbanistics.html

Propostes i aplicacions de les TIC's i els SIG en entorns arquitectònics i urbans
Servei adreçat a l'elaboració d'estudis avançats del parc edificat (tipificació, catalogació, valoració, cadastre), al càlcul d’indicadors ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/122/propostes-aplicacions-tics-sig-entorns-arquitectonics-urbans.html

PTSHC - Pla territorial Sectorial d'Habitatge de Catalunya
Grup multidisciplinari amb un nucli de treball al Vallés que realitza l'actualització de les bases informatives inicials que serviran per a la darrera ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/51/ptshc-pla-territorial-sectorial-dhabitatge-catalunya.html

Receptor/sensor a distància
Equip consistent en un dispositiu que possibilita la connexió a qualsevol sensor del DataLogger Almemo 3290-8 (excepte termoparell classe K) separat físicament ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/481/receptorsensor-distancia.html

Recerca històrica en edificació
Disseny i realització de projectes de rehabilitació i/o renovació d'edificis d'interès cultural o arquitectònic.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/55/recerca-historica-edificacio.html

Registrador de dades
Registrador de dades universal. L’equip disposa per la mesura 9 paràmetres d’entrada. L’equip està conformat per 18 canals de entrada i 2 de sortida. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/475/registrador-dades.html

Sensor d'humitat de contacte
Sensor d’humitat de contacte. El rang de treball del sensor és de 0 % fins a 50 % amb una resolució del 0,1 %. El sensor està connectat al registrador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/477/sensor-dhumitat-contacte.html

Sensor d'humitat i temperatura ambiental
Sensor d’humitat i temperatura ambiental. L’equip té un rang de treball de 5 % fins al 98 % en humitat relativa, i de -20 0 C fins a 60 0 C en temperatura. ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/480/sensor-dhumitat-temperatura-ambiental.html

Sensor de velocitat del flux
Sensor de velocitat d’un flux. El rang de mesura és de 0,01 m/s fins a 1 m/s i la seva resolució es de 0,001 m/s. El sensor es connecta al registrador ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/476/sensor-velocitat-del-flux.html

Servei de computació i simulacions d'altes prestacions
Aquest servei proporciona un suport integral i personalitzat als investigadors en l’ús d’un sistema de computació d’altes prestacions. Oferim la ...
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/136/servei-computacio-simulacions-daltes-prestacions.html

Serveis per a l'administració local
Servei que busca precisar els objectius d'un projecte d'arquitectura de transformació i reutilització d'edificis d'interès patrimonial.
https://www.upc.edu/sct/ca/servei/60/serveis-ladministracio-local.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 160 kN i 250 kN, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/383/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Servoactuador hidràulic de compressió i tracció
L’equip treballa amb un rang de tracció i compressió de 250 kN i 350 Kn, respectivament. El recorregut màxim de l’assaig és de 500 mm. El ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/384/servoactuador-hidraulic-compressio-traccio.html

Sistema universal d'adquisició de dades
Equip que permet adquirir dades dinàmiques a altes freqüències. L’equip està format actualment per mòduls d’amplificadors extensomètrics amb ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/378/sistema-universal-dadquisicio-dades.html

Sonòmetre
Equip consistent en un sonòmetre de tipus I, que permet la realització de mesures de soroll ambient, amb filtre de terços d'octava.
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/670/sonometre.html

Sonda de densitat de flux de calor
Sonda de flux de calor especialment per la industria de construcció, maons aïllants, plaques i edificis vells. La sonda mesura la densitat de flux ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/478/sonda-densitat-flux-calor.html

Sonda de temperatura de contacte
Sonda de temperatura, formada per un termoparell (NiCr-Ni). El seu rang de treball és de -200 0 C fins a 1370 0 C i la seva resolució és de 0.1 0 ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/479/sonda-temperatura-contacte.html

Viscosímetre
Viscosímetre amb cilindres coaxials per a fluids amb partícules en suspensió. L’equip és vàlid per determinar paràmetres reològics del formigó ...
https://www.upc.edu/sct/ca/equip/381/viscosimetre.html

Pujar
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.