Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Amplificador de biosenyals mèdics
Marca: BIOPAC
Model: MP150

Dispositiu modular que permet el registre de senyals fisiològics: EEG, ECG, EOG, EMG, senyals respiratoris, etc. Disposa d’un sistema d’adquisició de senyal analògic (16 entrades/2 sortides) i senyal digital (16 entrades/ 16 sortides) i permet la gravació de dades de manera contínua, mitjançant la connexió per cable Ethernet a un PC. La velocitat màxima de transmissió de dades és de 400.000 mostres/s, i la mínima de 2 mostres/h.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Manel Gonzalez Piñero
    Telèfon: 93 4011693
    Adreça electrònica: manel.gonzalezupc.edu
    Unitat de recerca: Senyals i Sistemes Biomèdics (SISBIO)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.