Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Espectroscopi Mössbauer
Fabricació propia:

Equip que permet la caracterització cristal·loquímica de materials fèrrics, cristal·lins i amorfs, per determinació de la microestructura hiperfina, mitjançant l’exposició a radiació gamma.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Eloi pineda
    Telèfon: 935521141
    Adreça electrònica: ELOI.PINEDAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Grup de Caracterització de Materials (GCM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.