Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Analitzador dinamomecànic
Marca: TA
Model: DMA Q 800
Equip que permet mesurar propietats mecàniques de petits volums de material, a partir de l’aplicació d’una força oscil·lant o estàtica determinada, en freqüència i temperatura controlades. El rang de treball en valors de força està comprès entre 0,0001 i 18 N, mentre que el interval de freqüències és de 0,01 Hz a 200 Hz. La deformació de mostres en rang dinàmic és de fins a 10 000 µm, amb una precisió de ± 0,5 µm.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Eloi pineda
    Telèfon: 935521141
    Adreça electrònica: ELOI.PINEDAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Grup de Caracterització de Materials (GCM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.