Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Tribòmetre
Marca: TRM
Model: 1000
Equip que permet fer assaigs de desgast amb diferents configuracions ("Pin-on-disc", "Ball-on-disc" , "Disc-on-disc"), en un rang de temperatures de fins a 150 °C i amb càrregues aplicades entre 1 i 1 000 N. Pot fer mesures en líquids. Està associat a un microscopi electrònic d'escombratge per a l’observació de les mostres assajades.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.