Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Amplificador d'extensometria elèctrica / Amplificador extensomètric
Marca: HBM
Model: MGCplus
Equip que permet l’acoblament de cèl·lules de càrrega o galgues extensomètriques per aplicar-les en assaigs mecànics de materials. Format per mòduls, possibilita la combinació de magnituds com ara la força, la massa, el desplaçament, la pressió, la temperatura, el moment de gir, l'acceleració, l'extensió, la tensió mecànica o l'elèctrica, el corrent, la freqüència i la resistència. Actualment l’equip consta de 6 canals, agrupats en 2, i les galgues són resistives o inductives amb configuració de mig pont o pont complet. La sortida analògica de senyal és de ± 10 V.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.