Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Generador de funcions d'ones digitals
Marca: TTI
Model: TG 2000

Equip que permet generar funcions d’ones digitals (sinusoïdals, rectangulars, triangulars i polsos) a partir del sistema DDS ("direct digital synthesis") i utilitzant un acumulador de fase i un convertidor de senyal digital a senyal analògic (CDA). El rang de freqüència és de 0,001 a 20 MHz, amb una resolució de 6 dígits o d'1 mHz, i l’amplitud varia entre 5 mV i 20 V, pic a pic, per a una impedància de 50-600 W.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.