Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Espectròmetre IR
Marca: SHIMADZU
Model: FT-IR 8400 S
Equip que permet identificar grups funcionals de materials orgànics, pintures i determinades estructures de mostres sòlides i líquides per transmissió espectroscòpica d'infraroig, per transformada de Fourier (FTIR). Disposa d’una cel·la que permet el seguiment de mecanismes de reacció "in situ", amb un sistema d’ autoalineació dinàmica que garanteix la continuïtat en l’adquisició de dades. Amb un sistema òptic d'un únic feix, porta incorporat un interferòmetre de classe Michelson amb 30º d’angle d’incidència, alineament dinàmic, segellat i dessecat.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Jordi Llorca Pique
    Telèfon: 934011708
    Adreça electrònica: JORDI.LLORCAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Institut de Tècniques Energètiques (INTE)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.