Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


5 imatges disponibles
Planta pilot AOP
Fabricació propia:
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos d’oxidació avançada, especialment els que s’utilitzen per a la degradació d’aigües contaminades mitjançant reaccions Fenton i foto-Fenton. Té una configuració flexible que permet operar tant en discontinu/CSTR, amb un reactor de 8 litres, com en continu, amb un reactor tubular de 4 litres. També permet fer proves sobre sistemes de control de processos, detecció i diagnosi de fallades, gestió del procés (MES), planificació, optimització, modelització, etc., en temps real, tant sobre reactors pilot com sobre sistemes híbrids, parcialment simulats, a través d’un sistema flexible de simulació, monitoratge i control assistit per ordinador.   Característiques:  
- Reactors CSTR de 8 litres, amb sistema de recirculació i reactor tubular de 4 litres.
- Sistemes de monitoratge de temperatura, pH, redox, O2 , cabals, etc.
- Actuadors de bombes dosificadores, reguladors de velocitat, vàlvules proporcionals (control de cabals/recirculacions), electrovàlvules (seqüenciació d’operacions), etc.
- PLC i sistema SCADA .
- Servidor OPC.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.