Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


3 imatges disponibles
Planta pilot de gasificació i neteja de gasos calents
Fabricació propia:
Instal·lació pilot feta a mida per a la realització d’estudis de processos de gasificació per a la valorització energètica de materials residuals o combustibles de baixa qualitat. També es poden fer estudis de sistemes de neteja de gasos calents (procedents de processos com ara la gasificació de residus) per permetre la seva utilització com a combustible en sistemes de generació/cogeneració. Ofereix la possibilitat de fer proves sobre sistemes de control de processos, detecció i diagnòstic de fallades, gestió del procés (MES), planificació, optimització, modelització, etc., en temps real, tant sobre els reactors pilot com sobre sistemes híbrids, parcialment simulats, a través d’un sistema flexible de simulació, monitoratge i control assistit per ordinador.   En aquests moments, la instal•lació està sent modificada i ampliada per adaptar-la als requeriments de la seva eventual integració en una microxarxa elèctrica pilot (capacitat, flexibilitat i potència).
Característiques: 
- Capacitat de processament: 12 kg/h (de matèria seca + 20% d’humitat).
-Potència elèctrica associada a la combustió dels gasos produïts: 15 kW.
- Sistemes de monitoratge: temperatura, pressió, cabals, composició de gasos (CO, H2 O). 
- Actuadors: dosificació de l’alimentació, control de gas d’entrada, vàlvules de control de cabals/recirculacions, electrovàlvules (seqüenciació d’operacions), etc. PLC i sistema SCADA . Servidor OPC.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.