Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


4 imatges disponibles
Plantes pilot de simulació
Fabricació propia:
Conjunt d’instal·lacions pilot fetes a mida per a la realització de proves sobre sistemes de control de processos, detecció i diagnòstic de fallades, gestió del procés (MES), planificació, optimització, modelització, etc., en temps real, sobre sistemes parcialment o totalment simulats, a través d’un sistema flexible de monitoratge i control assistit per ordinador. 
Característiques:
- Bus de camp (ModBus).
- Sistemes de monitoratge: temperatures, cabals, composició de gasos (CO, H2 O). 
- Actuadors: Dosificació de l’alimentació, control de gas d’entrada, vàlvules de control de cabals/recirculacions), electrovàlvules (seqüenciació d’operacions), etc. PLC i sistema SCADA. Servidor OPC.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Moisès Graells
    Telèfon: 93 4137275
    Adreça electrònica: moises.graellsupc.edu
    Unitat de recerca: Centre d'Enginyeria de Processos i Medi Ambient (CEPIMA)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.