Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Captadors de partícules totals en suspensió (PTS) i fracció PM10
Fabricació propia:
Equips captadors de partícules totals en suspensió: Un captador d'alt volum Sierra Andersen, un captador MCV PM10, PM2.5 d'alt volum , quatre captadors de baix volum Mcleod i quatre captadors de partícules sedimentables McLeod. Disponible amb sonda isocinètica Lear Siegler PM-100 per a la captació de partícules en fluxos de gas (xemeneies, etc.).

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Roca
    Telèfon: 93 4016683
    Adreça electrònica: fco.javier.rocaupc.edu
    Unitat de recerca: Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.