Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Canal d'alt pendent ( CAP)
Fabricació propia:
L’equip és un canal de 9 metres de longitud amb una pendent variable, d'un màxim del 60% que correspon a 300  i una secció rectangular de 40x60 cm.
L’equip permet la recirculació de material sòlid granular amb un diàmetre màxim de 25 mm, així com la classificació de sòlids i la separació, entre l’aigua i material granular, en continu.
L’equip disposa d’un control de cabal sòlid i líquid mitjançant un programa informàtic controlat en un ordinador. Els valors màxims de cabal són de 1 kg/s i de 50 l/s. El cabal mínim de l’equip és de 25 cm3 /s.
L’equip s’utilitza per modelitzar corrents detrítiques, fluxos de residus de fusta, formes de fons de rius d’alt pendent, correcció de torrents i verificació d’estructures de contenció per aquest tipus de fenòmens.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.