Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Instal·lació combinada per assaigs de morter i formigó
Marca: Ibertest
Model: MEH-3000 // Autotest-200/10
Instal·lació formada per 3 equips que comparteixen un sistema de comandament.
 
-          Màquina de compressió i flexió. Màquina de 4 columnes que pot controlar la força, mitjançant 2 escales de 600 kN i de 3.000 kN, respectivament, o el desplaçament. L’equip permet 3 entrades de dades amb un valor de tensió entre ± 10 V.
 
-          Màquina de compressió. Màquina de 2 columnes dotada amb una cèl·lula de càrrega per a assaigs de compressió de provetes de morter. La compressió màxima de la màquina és de 200 kN.
 
-          Màquina de flexió. Màquina de 2 columnes dotada amb una cèl·lula de càrrega per a assaigs de flexió de provetes de morter. La flexió màxima de la màquina és de 10 kN.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Tomas Garcia Vicente
    Telèfon: 934017354
    Adreça electrònica: TOMAS.GARCIAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Tecnologia d´Estructures (TE)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.