Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

2 imatges disponibles
Viscosímetre
Marca: ConTec
Model: BML WO-3

Viscosímetre amb cilindres coaxials per a fluids amb partícules en suspensió. L’equip és vàlid per determinar paràmetres reològics del formigó i el morter. El principi de funcionament es basa en el model de fluids de Bingham.
 
L’equip disposa de dos jocs de cilindres coaxials: un C-200 per a formigons amb àrid d’una mida màxima de 22 mm i un M-170 per a morters amb àrid d’una mida màxima de 5 mm.
 

La finalitat del procés de quantificació és avaluar la tendència de segregació del material


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Tomas Garcia Vicente
    Telèfon: 934017354
    Adreça electrònica: TOMAS.GARCIAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Tecnologia d´Estructures (TE)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.