Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

2 imatges disponibles
Espectroscopi fotoelectrònic de raigs X
Marca: Specs
Model:
Sistema d'ultra alt buit consistent en una cambra d'entrada i emmagatzematge de mostres que pot estar connectada, alhora, a una cambra d'espectroscòpia fotoelectrònica de raigs X que permet realitzar perfils de composició en l'eix Z, i equipada amb un detector de nou canals.

 També pot estar connectat a una cambra de microscòpia de força atòmica,ATM “Atomic Foce Microscope”, i microscòpia per efecte túnel,STM “Scanning Tunneling Microscope”, o bé a una cambra de deposició independent, o a una cambra de tractaments amb gasos, amb control de pressió i temperatura, equipada amb un espectròmetre de masses.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Montserrat Dominguez Escalante
    Telèfon: 934015794
    Adreça electrònica: montserrat.dominguez.escalanteupc.edu
    Unitat de recerca: Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.