Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Tecnologia industrial
Marca: JR3
Model: 67M25A-I40

Equip consistent en un transductor de força i parell de forces amb electrònica interna, que inclou l'amplificador, el canviador analògic-digital, una EEProm amb les dades de calibratge i la connexió sèrie RS-485. El flux de dades és de 2 Mb/s a 8 kHz i pot ser capturat en targetes JR3. El rang de treball del sensor és de 100 N-eix X-Y, 200 N-eix Z i 6,3 N·m de moment X-Y-Z. Les dimensions externes són 67 mm de diàmetre i 25 mm d'alçada.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Luis Basañez Villaluenga
    Telèfon: 93 4017161
    Adreça electrònica: luis.basanezupc.edu
    Unitat de recerca: Robòtica Industrial i Servei (SIR)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.