Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Tecnologia industrial
Marca: Stäubli Faverges
Model: TX90 Robot Arm

Equip consistent en un braç articulat amb 6 graus de llibertat, molt flexible, amb càrrega nominal i màxima de 7 i 20 kg, respectivament. Sense l'efector final, té una abast de 1000 mm. Els moviments en les articulacions del robot estan generades per servomotors amb sensors de posició acoblats. Cadascun d'aquests motors estan equipats amb frens per aparcar.  La velocitat cartesiana màxima és de 2,5 m/s i la seva repetibilitat és de ±0,03 mm. La controladora del robot disposa de connexió Ethernet, bus de camp, entrades i sortides digitals, connexió sèrie i un intèrpret multitasca en llenguatge VAL3.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Luis Basañez Villaluenga
    Telèfon: 93 4017161
    Adreça electrònica: luis.basanezupc.edu
    Unitat de recerca: Robòtica Industrial i Servei (SIR)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.