Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

2 imatges disponibles
Sonda - Nivell en pous
Marca: PLM Equipments
Model: 50 m

Equip que permet mesurar de manera molt precisa el nivell d'aigua en pous i piezòmetres de reduït diàmetre. El captador de la sonda és reactiu a la conductivitat de l'aigua. Es minimitzen els errors deguts a la tensió de la superfície.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Meritxell Gran
    Telèfon:
    Adreça electrònica: meritxell.granestudiant.upc.edu
    Unitat de recerca: Grup d'Hidrologia Subterrània (GHS)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.