Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Cambra anecoica
Fabricació propia:

Cambra anecoica per mesurar diagrames de radiació a partir de 800 MHz fins a 40 GHz. Transformació de camp proper a camp llunyà. Capacitat per a realitzar mesures en coordenades cilíndriques o esfèriques. Totes les mesures es realitzen de forma remota per no pertorbar els senyals. Dimensions de la cambra: 10 m x 7,5 m x 6 m, per tant amb un volum de 450 m3 .


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Sebastián Blanch Boris
    Telèfon: 93 4016811
    Adreça electrònica: blanchtsc.upc.edu
    Unitat de recerca: Grup d´Antenes i Sistemes Radio (ANTENNALAB)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.