Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Analitzador DSC (calorimetria diferencial de rastreig)
Marca: METTLER
Model: DSC 822
Equip que permet fer assaigs calorimètrics per a la mesura de capacitats calorífiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques. Disposa d’un forn de 400 W (fins a 700 °C) i de cel·la de mesura amb sensor ceràmic HSS7, 120 termoparells i resolució de fins a 0,04 µW.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Ramis Juan
    Telèfon: 93 4016592
    Adreça electrònica: ramismmt.upc.edu
    Unitat de recerca: Grup de Termodinàmica i Fisico-Química (TERFIQ)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.