Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Analitzador DSC mitjançant radiació UV
Marca: METTLER
Model: DSC 822+adaptador UV
Equip que permet fer assaigs calorimètrics (capacitats tèrmiques, canvis de fase, calors de reacció i transicions tèrmiques) amb mostres sotmeses a radiacions UV.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Ramis Juan
    Telèfon: 934016592
    Adreça electrònica: xavier.ramisupc.edu
    Unitat de recerca: Grup de Termodinàmica i Fisico-Química (TERFIQ)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.