Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


Analitzador tèrmic dinàmic-mecànic (DMTA)
Marca: TA Instruments
Model: Q800 DMA
Equip que permet fer assaigs termomecànics de materials, amb determinació de mesures de tensió, deformació i/o mòdul elàstic, en funció de la temperatura i/o la freqüència. El rang de temperatures de treball està comprès entre -150 i 600 °C, i el de freqüències entre 0,01 i 200 Hz. La resolució és d’un nanòmetre i la força mínima de 0,0001 N.

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Xavier Ramis Juan
    Telèfon: 934016592
    Adreça electrònica: xavier.ramisupc.edu
    Unitat de recerca: Grup de Termodinàmica i Fisico-Química (TERFIQ)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.