Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Classificador de fibres Bauer Mcnett
Marca: Lorentzen and Wettre
Model: 11-B

Equip que permet realitzar la classificació de la longitud de fibres de 3 estacions en cascada, per garbellament en fraccions de longitud de fibres cel·lulòsiques i caracterització de la distribució de grandària, segons norma UNE 57118.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.