Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


5 imatges disponibles
Calibrador de blocs patró longitudinals
Marca: TESA
Model: UPC

Equip que permet fer mesures comparatives de blocs patró longitudinals de grau 1 i 2, d'acer, ceràmica i tungstè, amb una precisió de 0,01 µm i un rang de mesura comprès entre 0,5 i 100 mm. Consta de dos palpadors capacitatius alineats que permeten una doble captura de dades dels blocs patró longitudinals. Es pot utilitzar per al calibratge de BLP (blocs patró longitudinals), amb l’acreditació de l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC), segons la norma ISO 17025.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Albert Garcia Benadí
    Telèfon: 938967200
    Adreça electrònica: ALBERT.GARCIA-BENADIUPC.EDU
    Unitat de recerca: Laboratori de Metrologia i Calibratge (LMC)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.