Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


5 imatges disponibles
Màquina d'una coordenada horitzontal
Marca: MAHR
Model: 828

Equip que permet fer mesures de qualsevol tipus de component, amb una precisió de 0,1 µm en una dimensió, i límit de 200 mm per a mesures exteriors i de 85 mm per a mesures interiors.

Es pot utilitzar per al calibratge de components, segons la norma ISO 17025, acreditada per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Albert Garcia Benadí
    Telèfon: 938967200
    Adreça electrònica: ALBERT.GARCIA-BENADIUPC.EDU
    Unitat de recerca: Laboratori de Metrologia i Calibratge (LMC)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.