Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Espectrofotòmetre UV-visible
Marca: Shimadzu
Model: UV-1603

 Equip que permet la determinació quantitativa de composts absorbents de radiació electromagnètica en solució, per a longituds d'ona compreses entre 200 i 1100 nm. Adient per a la caracterització i anàlisi d'aigües i efluents paperers (DQO, color, ferro, sulfats, lignina dissolta, etc.), així com la identificació i determinació d'additius no cel·lulòsics al paper (diòxid de titani, midó, resines), etc.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.