Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


2 imatges disponibles
Estació topogràfica
Marca: Leica
Model: TCR307/TC600

Equip consistent en una estació topogràfica que permet la realització de mesures de terreny i aixecaments topogràfics, amb una precisió angular de 10 s i lineal de ± 3 mm. Possibilita la realització de mesures altimètriques de punts de control de subsidències en zones rurals, amb una precisió de ± 2 mm, així com de cubicacions, mesures de control de moviment de talussos i amidaments de punts inaccessibles. Permet el disseny i elaboració de malles de perforació de voladures, a partir d'aixecaments topogràfics acurats dels fronts del terreny o talús a volar.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.