Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

3 imatges disponibles
Estació topogràfica
Marca: TOPcom
Model: GPS/GPT-9003M

Equip consistent en una estació topogràfica robotitzada que permet la realització de mesures d'aixecaments topogràfics mitjançant un GPS de doble freqüència, dotat d'un receptor base y un receptor desplaçable, amb precisió angular de 2 s i lineal de ±2 mm. Adient per a la realització de mesures altimètriques de punts de control de subsidències en zones urbanes, amb una precisió de ±2 mm, així com de cubicacions, mesures de control de moviments de talussos i amidaments de punts inaccessibles. Permet el disseny i elaboració de malles de perforació de voladures, a partir d'aixecaments topogràfics acurats dels fronts del terreny o talús.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.