Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

2 imatges disponibles
Garbell
Marca: CISA
Model: RP-10

Equip digital que permet la separació granulomètrica de partícules sòlides de mostres triturades. Consta d'un conjunt de tamisos de 30 cm de diàmetre, disposats a conveniència en ordre decreixent de grandària d'obertura, que possibilita la separació de fraccions de partícules, de gran a petita, gràcies al moviment induït mitjançant un electroimant, que combina desplaçament vertical amb orbital, amb una amplitud de vibració màxima de 2 mm. Adient per a materials amb densitats superiors a 0,8 g/cm3 .


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.