Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

3 imatges disponibles
Simulador de ports en 3D
Marca: Transas Ltd.
Model: Model Wizard 4.40

Equip consistent en un mòdul de simulació que permet la creació de models tridimensional d'àrees portuàries que funcionen dins del sistema de navegació Navi-Trainer 4000 Simulators (NTPRO 4000). Aquests models tridimensionals prenen com a suport la informació de cartografia electrònica (sistema ECDIS), a més d'informació per satèl·lit del sòl i del mar, oferint així operacions en temps real que poden ser seguides pel sistema de visualització associat, la qual cosa permet l'anàlisi de la navegació d'un vaixell en condicions molt similars a les reals. El software de simulació de l'equip permet la creació d'un model 3D amb informació de l'escenari de simulació (GIS) mitjançant una interfície fonamentada en models i prototips ja dissenyats prèviament. El sistema considera també altres elements dinàmics com ara Radio Beacon o la variació magnètica de la zona. L'adquisició d'aquest equip ha estat cofinançada amb suport d'un ajut de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.