Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip


4 imatges disponibles
Canal d'onatge a escala (CIEMito)
Fabricació propia:

Equip consistent en un canal d'onatge a escala (CIEMito) que permet la realització d'estudis de recerca en l'àmbit de l'enginyeria marítima i costanera com a complement del Canal d'onatge CIEM. Fabricat amb una estructura de perfils metàl·lics laminats en fred, amb parets i fons de vidre trempat de 5+5 mm de gruix, amb una longitud de 18 m, una amplada de 0,38 m, una profunditat de 0,56 m i un calat màxim de 0,36 m, disposa de dos pous de 0,2 m de diàmetre que permeten omplir i el buidar de l'equip, així com la recirculació controlada d'aigua mitjançant el sistema de generació de corrents. També disposa d'un dipòsit de 3m3 i un sistema de bombeig i filtrat propi. La generació d'onatge es realitza mitjançant una pala de pistó amb un actuador lineal d'1 m de carrera màxima i una velocitat de resposta de 1,6 m/s. La capacitat teòrica màxima correspon a una onada de 1,7 s de període i 0,28 m d'alçada, amb software que permet la generació d'onatge regular, irregular i reproducció de sèries temporals. El sistema d'adquisició i anàlisi de dades Wavelab, té una capacitat màxima ampliable de 32 canals analògics, amb un conjunt de sensors de 8 sondes d'onatge resistives de HRWallingford, 8 sensors de nivell acústics Microsonic i 2 càmeres industrials de 2Mpix IDS per a la mesura i documentació dels assaigs.


La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Joaquin Sospedra Iglesias
    Telèfon: 934017824
    Adreça electrònica: JOAQUIM.SOSPEDRAUPC.EDU
    Unitat de recerca: Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.