Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Oscil·loscopi digital
Marca: LeCroy
Model: WaveSurfer 44Xs

Equip consistent en un oscil·loscopi, amb pantalla plana tàctil TFT-LCD, color 800x600 SVGA, de 10,4". Disposa de 4 canals, que permeten el processament de dades amb una amplada de banda de 400 MHz, i una velocitat de rastreig de 2,5 GS/s (mostra simple) i 50 GS/s (RIS), 875 ps de temps de mostreig i resolució vertical de 8 bits. La longitud de registre estàndard és de 5 Mpts/canal (tots canals), amb un temps de captura estàndard de fins a 4 ms per a qualsevol velocitat de mostreig, a tots els canals.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.