Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Oscil·loscopi digital
Marca: HP
Model: MSO 6104A

Equip consistent en un oscil·loscopi amb pantalla a color (256 nivells, molt alta definició) amb una elevada taxa d’actualització (100.000 tipus d'ona per segon). Permet la monitorització i gestió de dades, per amplades de banda de 1 GHz, 4 canals analògics i 16 canals digitals amb correlació de temps a 4 GS/s, i 8 Mpts de velocitat de mostreig estàndard.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

  • Per a més informació sobre les característiques o possibilitats d'aquest equip, així com per realitzar una petició d'ús, pot posar-se en contacte amb:

    Carlos Perez Lopez
    Telèfon: 93 8967274
    Adreça electrònica: carlos.perez-lopezupc.edu
    Unitat de recerca: Grup de Recerca en Enginyeria del Coneixement (GREC)
  • També pot realitzar una petició d'ús d'aquest equip al personal tècnic dels SCT, que li realitzarà la tramitació corresponent:
Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.