Seccions

sou aquí sou aquí: inici següent Fitxa de l'equip

Cercador
Àrees on pertany
No trobeu l'equip que necessiteu?

Oscil·loscopi digital
Marca: Tektronix
Model: TDS510A

Equip digital, de 500 MHz d'amplada de banda i 4 canals, que permet la representació gràfica de senyals elèctriques variables amb el temps, amb una freqüència de mostreig de 500 Mmostres/s.


Documents addicionals:

La UPC ofereix la prestació dels serveis que es poden realitzar amb aquest equip.

Informació i ús

Serveis Cientificotècnics de la UPC
© UPC Obriu l'enllaç en una finestra nova. Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.